Svidande kritik mot utredning om privata vårdförsäkringar: ”Missar målet”

Särskild utredare Karin Lewins slutbetänkande om privata sjukvårdsförsäkringar får hård kritik redan innan den varit ute på remiss. Svenska läkaresällskapet är orolig för en ”tipping point” då reglering blir omöjlig. Svensk försäkring däremot varnar för att frågan är ”starkt politiserad”.

Socialminister Lena Hallengren (S) och särskild utredare Karin Lewin.
Socialminister Lena Hallengren (S) och särskild utredare Karin Lewin. Foto: Anders Wiklund/TT
Marie Lundahl

I fredags överlämnade särskild utredare Karin Lewin utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar till socialminister Lena Hallengren (S).

– I den skattefinansierade vården ska det inte vara möjligt att köpa sig före kön. En grundbult i Sveriges välfärdssystem är att medborgarna kan vara trygga i att vård ges utifrån behov, inte utifrån storleken på ens plånbok, sa hon när utredningen tillsattes 2020.

Enligt särskild utredare Karin Lewin, till vardags chefsjurist vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) saknas regler kring köande till vård och att det är oklart hur begrepp som ”vård på lika villkor” och behovs- och solidaritetsprincipen ska användas.

– Utredningen har kartlagt och analyserat privata sjukvårdsförsäkringar och vi kan konstatera att det saknas en hel del kunskap om försäkringar. Det saknas också regler som möjliggör en kontroll och tillsyn av försäkringar. Det här gör det svårt att beskriva försäkringar och deras konsekvenser, sa hon vid pressträffen.

Utredningen föreslår bland annat att

Men trots regeringens tydliga avsikt att begränsa privata sjukvårdsförsäkringar får utredningen nu kritik från flera vårdaktörer för att inte ge tillräckligt med förslag på hur det ska gå till.

LOs @UlrikaLorentzi: De förslag som läggs begränsar inte de privata sjukvårdsförsäkringarna. Det är klart att utredningen missar målet. https://t.co/CEq1gDIHhJ

Redan innan betänkandet presenterats har det kommit kritik från experter som varit inblandade i utredningen.

Mikael Sandlund, professor i psykiatri och Ulrika Lorentzi, ordförande i Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och LO, har i en gemensam kommentar kritiserat utredningen för att ha tolkat sitt uppdrag för snävt och för att inte ge några förslag på hur de privata sjukvårdsförsäkringarna kan begränsas för att skydda den offentligt drivna vården.