Debatt

"Svensk tolkning äventyrar EU-miljarder för industrins omställning"

DEBATT. Det krävs flera omtag i implementering av Fonden för rättvis omställning. Tillväxtverkets förslag omfattar endast stålindustrin i Norrbotten, men utesluter stål- och metallindustrin i Västerbotten. Det skriver Rickard Carstedt (S), Erik Bergkvist (S), Mikael Staffas och Helene Hellmark Knutsson.

"Det vilar ett tungt ansvar på Tillväxtverket att genomföra regeringens uppdrag så att en grön och koldioxidneutral omställning i hela värdekedjan blir möjlig."
"Det vilar ett tungt ansvar på Tillväxtverket att genomföra regeringens uppdrag så att en grön och koldioxidneutral omställning i hela värdekedjan blir möjlig."Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Rickard Carstedt (S)
Regionråd, Region Västerbotten
Erik Bergkvist (S)
Europaparlamentariker
Mikael Staffas
Vd, Boliden
Helene Hellmark Knutsson
Landshövding, Västerbotten


Klimatet är vår tids stora ödesfråga. För Västerbotten är det självklart att industrin är en avgörande del av lösningen på klimatutmaningen. Västerbotten har en stor potential att ta en ledande ställning i hållbarhetsarbetet där gröna metaller är en viktig del av lösningen på de globala utmaningarna. Här finns nämligen metallerna i berggrunden och hela värdekejdan till färdig metall liksom återvinningen redan på plats.

Vi vill därför uppmana Sverige att skapa förutsättningar att utveckla världens första klimatneutrala metaller inom Fonden för rättvis omställning (JTF).

Skapa klimatneutrala värdekedjor

Tillgången till metaller är en förutsättning för omställningen till ett hållbart samhälle. Basmetaller såsom koppar och zink är avgörande för elektrifiering, den gröna omställningen och därigenom en del av lösningen för Europas och Sveriges väg mot klimatneutralitet. Detta innebär att omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver en övergång till mer hållbart producerade metaller och mineraler. I Sverige ligger vi långt fram redan i dag, men vi kan ta ytterligare steg och skapa klimatneutrala värdekedjor för basmetallerna.

Fasa ut det fossila kolet

Dessutom finns det oklarheter i struktur och finansieringssätt av fonden som kan få mycket negativa konsekvenser för norra Sveriges regionala tillväxt.

Erik Bergkvist (S).
Erik Bergkvist (S).
Foto: Socialdemokraterna
Helene Hellmark Knutsson.
Helene Hellmark Knutsson. Foto: Patrick Trägårdh/Umebild

Boliden är ett av världens mest hållbara gruvbolag. Koldioxideffektiv gruvproduktion kombinerat med världsledande metallåtervinning vid metallsmältverket Rönnskär innebär att de basmetaller som kommer från Västerbotten är flera gånger mer klimatsmarta än det globala genomsnittet. I innovationsprojektet Rezico har Boliden nu stora ambitioner att minska de fossila utsläppen med ytterligare 10 procent första åren för att helt fasa ut det fossila kolet i närtid, helt i linje med EU-kommissionens intentioner för JTF. Samma utveckling sker vid gruvorna.

Möjliggör samverkan

EU-kommissionen vill med hjälp av JTF förmå medlemsstaterna i Europa att drastiskt sänka sina koldioxidutsläpp.

Rickard Carstedt (S).
Rickard Carstedt (S).
Foto: Socialdemokraterna
Mikael Staffas.
Mikael Staffas.
Foto: Boliden

Enligt grunduppdraget ska JTF satsas på klimatomställning i Norrbotten och Västerbotten, övre Norrland. För tillfället har förslaget vridits till att endast omfatta Norrbotten i norra Sverige. Norrbotten har en betydande stålindustri som även den har stor potential att ställa om. Därför tror vi att norra Sverige tillsammans har en större förutsättning att generera klimatnytta.

I övre Norrland är vi vana att samverka med varandra och uppmuntrar därför regeringen att fortsätta att möjliggöra detta. Regionernas kännedom och kunskap kommer att bidra till ett mer givande resultat. Det är avgörande att vi ger Boliden med flera förutsättningar till nyindustrialisering och nya gröna jobb. Värdekedjorna för basmetall och stålproduktion är sammanflätade då återvinning och minimering av avfall vilar på teknik och kapacitet i båda områdena.

Vi, liksom EU-kommissionen, tror att det är helt avgörande att hela värdekedjan inom stål- och metallindustrin ingår i fondens nyttjande, annars riskerar vi att inte nå maximal effekt av fondens syfte.

"Tillväxtverket har snävat in"

Regeringen har i sitt uppdrag till Tillväxtverket pekat ut stål- och metallindustrin och dess värdekedjor. Tillväxtverket har snävat in uppdraget att endast omfatta stålindustrin i Norrbotten. Vi ser därför att flera omtag av fondens implementering måste göras: geografiskt och branschmässigt. Dessutom finns det oklarheter i struktur och finansieringssätt av fonden som kan få mycket negativa konsekvenser för norra Sveriges regionala tillväxt.

"Slår undan benen"

Vad är då syftet med JTF? Det är att bidra till en övergång där ekonomi och samhälle präglas av koldioxidsnålhet. Här har norra Sverige ledande kompetens, bland annat genom sin höga innovationsförmåga kopplat till metallåtervinning samt bio- och förnybar energi.

JTF är ett betydelsefullt och kompletterande verktyg i EU:s sammanhållningspolitik och omställningsarbete. Däremot får inte inrättandet av en ny fond ske på bekostnad av ordinarie arbete inom EU:s sammanhållningspolitik utan kräver nationell medfinansiering utanför europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och europeiska socialfonden (ESF+).

Om Sverige väljer att plocka medel ur dessa två fonder för att finansiera en ny slår man på ytterligare ett sätt undan benen för redan välfungerande strukturer. Det är dessutom inte rimligt att ta medel ur fonder som finansierar värdefullt utvecklingsarbete i Västerbotten och Norrbotten, utan att regionerna är en del av den samverkan. Den gröna omställningen behöver helhjärtade satsningar som skapar synergieffekter över länsgränserna, och den lokala och regionala kompetensen måste inkluderas om slutresultatet ska bli framgångsrikt.

Tungt ansvar på Tillväxtverket

Västerbotten vill se ett klokt klimatarbete. Det innebär att vi behöver ta ett omtag kring den fantastiska möjlighet som JTF ger. Fonden ska leda till en så socialt och ekonomiskt smart omställning som möjligt där regional kompetens och samverkan är garantier för framgång. Enligt de förslag som finns i dag – där fonden blir för snäv, och regional kompetens inte används, minskar möjligheterna för ett effektivt omställningsarbete.

Vi vill bidra till ett grönare Europa. Vi har kompetens kring vår region och ser viktiga investeringar för JTF här, vi är dock samtidigt ödmjuka och menar att man bör titta på möjligheten att öppna upp JTF för fler regioner så att det inte bara blir en fråga för Tillväxtverket att avgöra var intressanta omställningsprojekt kan finnas. Vi vet att Sveriges regering också vill det. Därför vilar nu ett tungt ansvar på Tillväxtverket att genomföra regeringens uppdrag så att en grön och koldioxidneutral omställning i hela värdekedjan blir möjlig.

Nämnda personer

Erik Bergkvist

Europaparlamentariker (S), ledamot i partistyrelsen
Doktor i nationalekonomi (Umeå uni., 2001)

Helene Hellmark Knutsson

Landshövding i Västerbotten, tidigare minister för högre utbildning och forskning (S), tidigare riksdagsledamot
Historia, nationalekonomi och statistik (Stockholms uni. 1990-1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget