SSU-segrar på kongressen – yrkeskörkort och reformerat skolval

PARTILINJE. Socialdemokraternas ungdomsförbund fick igenom att körkortslånet ska breddas samt att skolvalet ska moderniseras.

Foto: SSU
Johan Manell

Det var en nöjd Philip Botström, SSU-ordförande, som Altinget träffade på kongressens sista dag. SSU hade lyckats få igenom två av förbundets hjärtebarn i Socialdemokraternas utbildningsprogram “Kunskap för framtiden”. 

Det första avser en breddning av CSN-lånen till körkort. Den nu gällande möjligheten avser endast B-körkort och en maxsumma på 15 000 kronor. Nu ska Socialdemokraterna jobba för att bredda systemet till att också omfatta andra körkort. Philip Botström nämner truckkörkort, lastbilskörkort och busskörkort som exempel. Men menar att det kan omfatta ännu fler körkortstyper.  

– Vi gjorde det lite snyggt, vi sa inte att det bara skulle gälla tre körkort utan yrkeskörkort. Vilket gör att det förmodligen kan involvera ännu fler körkort, säger Botström till Altinget. 

Inte heller summan specificerades, för att även möjliggöra en ökning.  

– Vi slog inte fast en viss nivå, säger Botström. 

Skolval

Samtidigt biföll både partistyrelse och kongress SSU:s ändringsförslag i stycket om skolvalet.

Till förslaget lades följande text till:

“Skolvalet ska integrera, inte segregera. Därför behöver skolvalet moderniseras så att det blir fritt och rättvist för alla elever. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium. Ansvaret för nyanlända elever ska spridas solidariskt mellan skolor. På så vis främjar vi en blandad elevsammansättning.” 
 
Philp Botström menar att ett reformerat skolval är en avgörande fråga. 

– Vi får inte fega ur och strunta att ta tag i de systemfel som drabbat svensk skola i snart 30 år, säger han. 

Han tycker också att det är på sin plats att Socialdemokraterna blir mer självkritiskt. 

– Det finns både kunskapsskäl men det finns också demokratiska samhällsskäl att vi måste våga ta tag i mycket av liberaliseringen och marknadiseringen av hela skol- och utbildningsväsendet som skedde på 90-talet. Jag tror att skälet till att Socialdemokraterna inte har gjort det är att man känner skam.

– Det är lättare att prata om den typ av fel och brister som Jan Björklund bär ansvar för. Men faktum är att även det socialdemokratiska partiet bär ansvar för mycket av de systemfel vi har i dag. 

Positiv till L-förslag

Philip Boström välkomnar att kommunaliseringen av skolan och statens eventuella ökande ansvar ska utredas. Något som Liberalerna har fått med i januariavtalet. I den utredningen tycker han att man ska passa på att också se över skolvalet. 

– Om vi klarar av att ge staten ett tydligare och större ansvar för att garantera likvärdighet och reformerar och moderniserar skolvalet. Då skulle vi kunna ta två stora elefanter i en smäll.

Nämnda personer

Philip Botström

Tidigare förbundsordförande SSU

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget