Debatt

Södertörns högskola: Vi håller med S-ledamöterna

Vi har länge haft en stark tro på att nästa steg för Södertörns högskola är universitetsstatus. Vi tycker därför att det är hög tid att ta steget till förverkligande. Det skriver Minoo Akhtarzand, styrelseordförande vid Södertörns högskola, i en replik.

I grunden är det inget stort steg att ge Södertörns högskola universitetsstatus, skriver debattören.
I grunden är det inget stort steg att ge Södertörns högskola universitetsstatus, skriver debattören.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Minoo Akhtarzand
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sju socialdemokratiska riksdagsledamöter skriver i Altinget den 23 november att det är dags att göra Södertörns högskola till ett universitet. Ett välkommet och välmotiverat förslag.

Läs också

Riksdagsledamöterna lyfter fram betydelsen av Södertörns högskolas placering och unika roll för att sänka trösklarna till högskolestudier för ungdomar i förorten och från studieovana miljöer. Det handlar om social hållbarhet och tillgång till högre utbildning i ungdomarnas närhet.

Vi på Södertörns högskola håller med om riksdagsledamöternas argument och gläder oss mycket åt deras agerande. Låt mig också komplettera med några fler skäl till varför det är dags att omvandla Södertörns högskola till Södertörns universitet.

”Platsar väl i sällskapet”

Jämförelser med andra universitet visar att Södertörns högskola på punkt efter punkt platsar väl i sällskapet. 

I grunden är det inget stort steg att ge Södertörns högskola universitetsstatus. Högskolan har sedan länge haft fokus på frågan och arbetat med förberedelser inför en sådan omvandling. Sedan början av 2000-talet, då Södertörns högskola första gången ansökte om att bli universitet, har högskolan i allt väsentligt uppfyllt de kriterier och krav som brukar ställas för att få universitetsstatus.

Detta gäller inte minst när det kommer till de kvalitetskrav som ställs på ett fullvärdigt universitet. I grundutbildningarna har Södertörns högskola till exempel en mycket hög andel disputerade lärare. En annan kvalitetsindikator gäller forskningen, där högskolan uppvisar en stor bredd och mångfald avseende forskningsmiljöer. Genomförda sakkunniggranskningar visar vidare att forskningen håller en hög, och tidvis mycket hög, kvalitet.

Jämförelser med andra universitet visar också att Södertörns högskola på punkt efter punkt platsar väl i sällskapet. Detta gäller särskilt om man ser till gruppen nya universitet, alltså de som under de senaste decennierna har fått universitetsstatus.

Ta steget till förverkligande

Det är av flera skäl hög tid att låta Södertörns högskola titulera sig som det lärosäte vi de facto redan är: ett universitet. Men att omvandla Södertörns högskola till ett universitet handlar inte bara om att bekräfta ett faktum. Det handlar också om att ge högskolan de bästa förutsättningarna att utvecklas framåt. Ett universitet i södra Stockholm skulle skapa bättre tillgång till forskning och undervisning för ungdomar i förorten och från studieovana miljöer – både från regionen och från många andra delar av Sverige.

Vi, tillsammans med nämnda riksdagsledamöter och många andra aktörer, har länge haft en stark tro på att nästa steg för Södertörns högskola är universitetsstatus. Vi tycker därför att det är hög tid att ta steget till förverkligande.

Läs tidigare inlägg i debatten

S-ledamöter: Gör Södertörns högskola till universitet

Ett lärosäte med namnet universitet får av naturliga skäl större synlighet och trovärdighet än en högskola. I dagsläget får examina och forskningsresultat från Södertörn inte det värde och den synlighet som högskolan förtjänar, skriver flera socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00