Debatt

S-ledamöter: Gör Södertörns högskola till universitet

Ett lärosäte med namnet universitet får av naturliga skäl större synlighet och trovärdighet än en högskola. I dagsläget får examina och forskningsresultat från Södertörn inte det värde och den synlighet som högskolan förtjänar, skriver flera socialdemokratiska riksdagsledamöter från Stockholms län.

”Södertörns högskola öppnade för 25 år sedan i Flemingsberg i södra Stockholm med uppdraget att tillföra högskolevärlden något helt nytt”, skriver debattörerna.
”Södertörns högskola öppnade för 25 år sedan i Flemingsberg i södra Stockholm med uppdraget att tillföra högskolevärlden något helt nytt”, skriver debattörerna.Foto: Helena Landstedt/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Serkan Köse (S)
Riksdagsledamot
Ingela Nylund Watz (S)
Riksdagsledamot
Åsa Westlund (S)
Riksdagsledamot
Leif Nysmed (S)
Riksdagsledamot
Anna Vikström (S)
Riksdagsledamot
Mathias Tegnér (S)
Riksdagsledamot
Abraham Halef (S)
Riksdagsledamot

Södertörns högskola har en unik möjlighet att rekrytera människor som alltjämt har höga trösklar att komma över för att ta sig vidare till högre studier. Här spelar högskolan en viktig roll redan i dag, för hela landet och inte minst för Stockholmsregionen.

Universitetsstatus skulle stärka högskolans bidrag till den sociala hållbarheten ytterligare. Statusen på högskolans examina skulle öka och dess attraktivitet som lärosäte stärkas. Nätverket av universitet i Stockholm skulle få en fullvärdig medlem, till gagn för hela kunskapsregionen.

Södertörns högskola finns, på ett unikt sätt, mitt i en förortsverklighet.

Ett lärosäte för nya grupper

Södertörns högskola öppnade för 25 år sedan i Flemingsberg i södra Stockholm med uppdraget att tillföra högskolevärlden något helt nytt. Platsen gav redan den en signal: Syftet var att skapa ett lärosäte som kan nå nya grupper på nya sätt, vars forskning och utbildning ligger i tiden och är samhällsrelevant, och med ett arbetssätt och ett innehåll som står för nytänkande och högt ställda akademiska kvalitetskrav.

Tyngdpunkten vid humaniora och samhällsvetenskap formar basen för mångvetenskaplighet fokuserad på för samhället viktiga framtidsfrågor. Frågor, som bara kan lösas i samverkan mellan akademiska ämnen och med omvärldens aktörer. Ytterst handlar det om att upprätthålla ett bildningsideal i alla högskolans utbildningar och högskolans forskning.

En inkluderande miljö

Den stora tekniktransformationen ställer samhället och oss alla inför nya etiska dilemman. Kulturens vikt för samhället har kommit i fokus inte minst i samband med pandemin. Klimat och hållbarhet handlar också om etik och samhälle, om enskildas värderingar och politikens funktionssätt. Östersjö- och Östeuropafrågorna har ökat i betydelse både när det gäller miljön och till exempel säkerhetsfrågorna.

Södertörns högskola finns, på ett unikt sätt, mitt i en förortsverklighet. Det är också en av förklaringarna till att regeringen valde att förlägga polisutbildningen till Södertörns högskola. Placeringen i Flemingsberg har ända sedan starten inneburit att högskolan också har sett som en viktig uppgift att vara en del i utvecklingen av södra Stockholm, till exempel genom den forskning som bedrivs, men framför allt genom att vara en inkluderande studiemiljö och välkomna studenter med skiftande bakgrund.

Större trovärdighet som universitet

Vi menar att ett lärosäte med namnet universitet får av naturliga skäl större synlighet och trovärdighet än en högskola, även om den utbildning och forskning som bedrivs är av lika god kvalitet. För Södertörns del, som redan nu har en god balans mellan utbildning och forskning och en verksamhet som i allt väsentligt är den som bedrivs vid ett universitet, är konsekvensen att examina och forskningsresultat från Södertörn inte får det värde och den synlighet högskolan förtjänar, och hade fått, om namnet hade varit Södertörns universitet.

Kort sagt skulle lärosätets bidrag till Sverige och regionen öka om Södertörn högskola också fick den formella statusen som Södertörns universitet.

Nämnda personer

Serkan Köse

Riksdagsledamot (S)
pol.mag (Stockholms uni. 2004)

Mathias Tegnér

Riksdagsledamot (S), särskild utredare Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem
fil.mag i ekonomi (Handelshögskolan i Stockholm 2009)

Leif Nysmed

Riksdagsledamot (S)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget