Debatt

Snuskommissionen: Reglera vitt snus men skippa skrämselpropagandan, CAN

Det vita snuset ska givetvis regleras. Men måla inte upp problemet som större än vad det är, skriver Snuskommissionens ordförande Anders Milton tillsammans med tre andra ledamöter i Snuskommissionen.

Foto: Pressbild Swedish Match
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen kommer inom kort att lägga fram sin proposition för riksdagen om hur tobaksfria nikotinprodukter ska regleras. Det tobaksfria snuset, det så kallade vita snuset, ska nu få sin juridiska grimma. Det tycker Snuskommissionen är bra.

Men beslutsunderlaget vacklar betänkligt. Propositionstexten lutar sig helt mot de uppgifter som CAN – Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning – levererat i sin senaste skolundersökning. Och detta är ingen fristående organisation.

Undertecknare

Anders Milton
ordförande Snuskommissionen före detta ordförande i Läkarförbundet
Kinna Bellander
ledamot Snuskommissionen, tidigare vice vd TV4 och MTG
Karl Fagerström
ledamot Snuskommissionen docent, forskare kring tobak och nikotin
Göran Johnsson
ledamot Snuskommissionen tidigare ordförande i IF Metall

Förbundets ordförande utses av regeringen, dess styrelse bland annat av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Propositionstexten i denna del har sedan toppats med stöd från en opinionsundersökning från A Non Smoking Generation som får sina pengar för denna typ av undersökningar från regeringen.

Regeringens beslutsunderlag hämtas alltså uteslutande från organisationer som är kontrollerade och beroende av regeringen och dess myndigheter.

Regeringen får således de svar den vill ha.

Siffrorna visar inte hela bilden

När regeringen understryker att det är ”mycket allvarligt att användningen av nikotinprodukter ökat bland barn och unga” utgår den från CAN:s offentliggjorda siffror och de slutsatser som detta centralförbund drar av dessa. Ingen hänsyn tas till CAN:s icke publicerade grundmaterial. Därför upprepar regeringen CAN:s siffror om att 19 procent av flickorna och 17 procent av killarna i årskurs nio provat det vita snuset. Och den tar vidare fasta på CAN:s siffra att 37 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna i gymnasiet någon gång under det senaste året testat det vita snuset.

Så när regeringen talar om ”användning” betyder det inte att antal brukare av det tobaksfria snuset ökat, endast att fler har testat. Det säger egentligen ingenting om användningen, enligt en rimlig definition av begreppet.

Överdriv inte problemet

Det faktum att CAN inte redovisar siffrorna för hur många som testat det vita snuset någon gång under den senaste månaden gör att regeringen inte behöver befatta sig med dem. För då hamnar vi på betydligt lägre siffror: nio procent pojkar och åtta procent flickor i årskurs nio och 17 procent pojkar mot 19 procent kvinnor i gymnasiets andra årskurs har någon gång under denna tidsperiod provat det vita snuset. Hade CAN redovisat dessa siffror hade de dessutom inte kunnat hitta någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor och därför inte heller haft möjlighet att ”hjälpa” regeringen att hävda att det vita snuset med dess smaker skulle vara särskilt lockade för unga tjejer.

Att CAN inte ens verkar mäta ”dagligt bruk” vilket är det relevanta måttet om man ska peka ut hur många som regelbundet snusar, beror förstås på att den siffran är alltför låg för att skrämma upp allmänheten om att vi här har att göra med en ny farlig ungdomsprodukt.

När regeringen sedan i en propositionstext väljer att hänvisa till A Non Smoking Generation får det hela också en annan smak som bör undvikas, den av advokatyr från en organisation vars hela existens hänger på att ständigt utmåla olika hot mot folkhälsan som måste bekämpas.

När de från det hållet betonas att andelen unga i ålderskategorin 14-18 år som testat vitt snus ökat, så ställs förstås aldrig frågan om hur dessa ungdomar tidigare förhållit sig till tobak och nikotin. Och den frågan ställer sig därför inte heller regeringen. Vilket är underligt för just detta redovisas faktiskt av CAN. Det visar sig att bland de flickor som prövat vitt snus hade 43 procent i nian och 46 procent i gymnasiets årskurs två tidigare rökt cigaretter.

Rökandet går ner

Att många ungdomar prövar det vita snuset är inte förvånande. Unga tenderar att vara nyfikna på nya produkter. Inte heller är det nödvändigtvis alarmerande om det, som här, visar sig att en huvuddel av dem inte verkar göra detta till en vana.

När det nu dessutom är så att rökningen bland dessa tjejer under samma period visar en statistiskt säkerställd nedgång och nu sammantaget för niondeklassarna befinner sig på historiskt låga nivåer, två procent är vanerökare, så går det att konstatera att det vita snuset inte entydigt kan utmålas som det stora hotet mot vår ungdomsgeneration.

Snuskommissionen menar att det vita snuset självklart måste regleras. Den viktigaste åtgärden vore att sätta ett tak för hur mycket nikotin som får ingå i produkterna. Det föreslår inte regeringen. Det andra är att det inte nödvändigtvis måste vara obegränsat med godisliknande smaker på dessa produkter, även om någon smaksättning måste till. Där agerar regeringen märkligt genom att i texten skarpt varna för risken med en smaksättning som lockar nya grupper till produkterna för att sedan landa i att ingenting behöver göras på området. En rimlig begränsning som alternativ till ett framtida huvudlöst totalt smakförbud – som riskerar att locka alla de unga som nu funnit ett alternativ till cigaretten tillbaka in i rökningens värld – skulle ha varit önskvärd.

Tobakspolitiken är irrationell och utan tydligt folkhälsoperspektiv. Det beror på att skademinimeringsprincipen inte får genomslag. Allt ska behandlas lika, tobak eller inte tobak, mycket nikotin eller lite nikotin, den dödliga cigaretten eller det tobaksfria snuset. Vi hoppas fortfarande kunna få med oss regeringen på en nollvision för rökningen. Det kräver att den inte låter lura sig in i en åsiktsfålla där alla nikotinprodukter ska behandlas som att de är lika farliga. För det är de inte. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00