Debatt

Slutreplik: Sätt skolan i fokus för skolpengen

Vi behöver ett system som fungerar för alla. Skolpengen måste få variera beroende på elevens behov och skolans inriktning, oavsett om skolan är kommunal eller inte, skriver Madelaine Jakobsson (C) och Anna Lasses (C).

De som drabbas av regeringens förslag är återigen de små skolorna. Vi behöver ett nytt resurstilldelningssystem, inte fler lappa och laga-förslag, skriver debattörerna.
De som drabbas av regeringens förslag är återigen de små skolorna. Vi behöver ett nytt resurstilldelningssystem, inte fler lappa och laga-förslag, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Problemet med Björn Åstrands utredning och regeringens förslag ligger inte i idén om differentiering av skolpengen. Tvärtom är analysen i Åstrands utredning helt korrekt.

Liksom många av oss som är verksamma i kommunerna konstaterar utredningen att systemet missgynnar små aktörer, oavsett huvudman. Problemet ligger i att förslagen inte utgår från de resonemang som förs, utan i stället föreslås det att delvis kompensera kommunerna utan att lösa grundproblemet.

Läs också

Hot mot mångfalden

Vi håller med om att skolpengen måste få variera, beroende på elevens behov och skolans inriktning. En liten skola ska kunna hålla lika hög kvalitet som en stor skola och är det då så att det kostar mer så måste det få göra det. Det ska dock inte vara kommunen som är i fokus för ersättningen utan skolan, oavsett om huvudmannen är kommunal eller inte.

Vi måste sluta se hotet mot små skolor som enbart något som berör landsbygden. 

Vi vill också betona att vi måste sluta se hotet mot små skolor som enbart något som berör landsbygden. Samma utmaning finns i våra storstäder och tätorter och där kan man inte ta hjälp av strukturbidrag till följd av stora avstånd för att lösa situationen. Där handlar det om stadsdelsskolor som tvingas slås ihop och om små friskolor som kämpar för sin överlevnad, där många tyvärr känner sig tvungna att sälja till de stora koncernerna.

Denna påtvingade centralisering är en följd av ett felaktigt resurstilldelningssystem och det hotar den mångfald av skolor som behövs för att eleven ska kunna välja skola. Att, som Linnea Lindqvist föreslår, lämna det till friskolornas intresseorganisationer att ta fram en lösning för landets små friskolor, tror inte vi är rätt väg att gå.

”Förslagen löser inte problemen”

Vi behöver ett system som fungerar för alla oavsett storlek eller huvudman. Vi är fortfarande övertygade om att vi behöver ett system som sätter eleven och utbildningen i centrum, inte den enskilda huvudmannen.

De stora koncernerna kommer även fortsättningsvis hitta vägar för att finansiera sin verksamhet så att den blir lönsam utifrån den affärsidé som de har satt upp. De som drabbas om dessa förslag genomförs är återigen de små skolorna. Analysen är alltså korrekt, men förslagen löser inte problemen. Vi behöver ett nytt resurstilldelningssystem, inte fler lappa och laga-förslag.

Läs tidigare inlägg i debatten

Replik: Rättvis skolpeng säkrar även små skolors överlevnad

Jag förstår att det finns en oro för de minsta huvudmännens ekonomi men om skolkoncernerna får fortsätta expandera okontrollerat har vi snart inga idéburna friskolor kvar. Det skriver Linnea Lindquist, skoldebattör, i en replik.

Regeringens förslag missgynnar små skolor

Vi konstaterar med besvikelse och oro att det regeringen föreslår inte lagar det trasiga systemet, utan gräver diket mellan fristående och kommunala aktörer ännu djupare. Det skriver Madelaine Jakobsson (C), kommunstyrelsens ordförande Nordmalings kommun och Anna Lasses (C), kommunalråd i Solna kommun.

Nämnda personer

Linnea Lindquist

Rektor och skoldebattör
Rektor (Stockholms uni. 2016)

Björn Åstrand

Lektor Umeå universitet
Doktorand i historia (2000)

Madelaine Jakobsson

Ordförande Centerpartiets kommunala sektion, kommunstyrelseordförande Nordmaling, ordförande för SKR:s beredning för utbildningsfrågor, ledamot i verkställande utskottet och partistyrelsen
Lärare i svenska och engelska

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00