Skolverkets GD: Jag förstår värdet av förslaget

OMORGANISERING. Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, ser stora fördelar med den regionalisering som skolmyndighetsutredningen föreslår.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har svarat på skolmyndighetsutredningen att någon sammanslagning av Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) inte är aktuell. Men förslaget om regionala kontor är något som ändå välkomnas.

– Vi ser inte att en regionalisering är avhängig att man slår samman skolmyndigheterna. Därför väljer vi att inte avisera en sammanslagning, utan vi ser att detta kan genomföras utan den stora organisationsförändringen, säger Fridolin till Altinget

Läs vidare i intervjun med Fridolin här.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, var väl förberedd på att utredningen skulle presentera en sammanslagning.

– Jag har känt till en längre tid vad utredaren kommer presentera, säger han till Altinget.

Men han vill inte kommentera sammanslagningen av myndigheter eftersom det inte kommer bli aktuellt. Inte heller om det finns behov av en myndighet som främjar yrkesgrupperna inom skolan, som Institutet för professioner i skolväsendet var tänkt att bli.

– Eftersom man sagt idag att man från politiskt håll inte kommer lägga ner några myndigheter, så blir den frågan också irrelevant, säger Peter Fredriksson.

Läs också: Utredare: Lägg ner dagens skolmyndigheter

Kan bli omorganisering på Skolverket

Skolinspektionen och SPSM har idag regional verksamhet. Men om utbildningsminister Fridolin går vidare med ett av utredningens förslag så kan det bli aktuellt även för Skolverket.

– Skolverket har ingen regional verksamhet idag, inte organisatoriskt iallafall. Sen jobbar vi väldigt mycket med regioner, kommuner och huvudmän. Så vi finns runt om i Sverige i pågående arbete, säger Peter Fredriksson.

Han ser dock fördelar med att göra om organisationen för att arbeta mer effektivt. Skolverket ska ha en stödjande funktion och en regionalisering skulle kunna underlätta för detta uppdrag.

– Om skolverket skulle finnas på mer regional nivå så skulle man kunna samarbeta mycket bättre, myndigheter emellan. Och samarbeta närmare med de som är direkt berörda.

Ser värdet i regionalisering

Skolhuvudmännen har framfört att insatser från riksnivå inte alltid tar hänsyn till de lokala förutsättningarna. Något som skulle kunna göras mer pragmatiskt om man kommer närmare huvudmännen.

– Med regional närvaro skulle man ha djupare kunskaper om förutsättningar, behov, utveckling och resultat. Så jag förstår värdet och vikten av att Skolverket stödjer och att man finns närvarande runt om i Sverige, säger Fredriksson.

– Sen kan man fundera på utifrån om man ska vara det utifrån en regional organisation, man kan vara närvarande på olika sätt. Vad jag förstått är det något utbildningsministern vill titta vidare på, och så får man försöka hitta en sådan organisation då, tillägger Fredriksson.

Forrige artikel Schlyter på väg in i Naturskyddsföreningen Schlyter på väg in i Naturskyddsföreningen Næste artikel Han tar över efter Lemne Han tar över efter Lemne
  • Rapportera

    Henning Johansson · professor emeritus i pedagogik

    Regionalisering

    Jaha...länsskolnämnder hade vi "förr" i världen. Det verkar som utredningen av i dag inte ens har satt sig in i vad länsskolnämnderna uträttade och hur de tänkte i vitala skolfrågor. En utgångspunkt som jag hörde från åtminstone en del länsskolinspektörer var att de tog sin utgångspunkt i barnens och elevernas behov. Det kunde t ex uttryckas som att ..."en skola skall inte läggas ned innan antalet lärare har blivit fler än antalet elever".Den nya utredningen verkar vara helt befriad från elvevperspektiv. Den gör störst nytta i pappersåtervinningen!