Utredare: Lägg ner dagens skolmyndigheter

OMORGANISERING. Skolmyndighetsutredningen föreslår att Skolverket, Skolinspektionen, Sameskolstyrelsen och SPSM ska läggas ned. Istället ska två nya myndigheter inrättas.

Skolmyndighetsutredningen föreslår stora omorganiseringar, där den största förändringen är att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) ska läggas ned. Istället ska två nya myndigheter bildas. De föreslås heta Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet. Enligt särskilda utredaren Kerstin Hultgren, har tio år med nuvarande myndigheter inte gjort skolresultaten bättre.

– Det vi tycker behövs är att staten tar ett helhetsgrepp. Efter 10 år av olika myndigheter för skolan har inte kunskapsresultaten blivit bättre. Vi behöver ett nytänk. Och det är viktigt att man lägger in det specialpedagogiska stödet så det kommer till alla skolor, säger hon till Altinget.

Den största svagheten i dagens myndighetsstruktur, enligt utredaren, är bristen på systematisk samverkan kring problemen i skolan. Därför ska de tre skolmyndigheterna finnas under en Skolmyndighet.

Login