Nej till myndighetsreform och ja till ny huvudman

OMORGANISERING. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) avfärdar en möjlig sammanslagning av skolmyndigheterna, men öppnar för ny huvudman för sameskolan.

Utbildningsminister Gustav (MP) Fridolin var snabbt ute efter att Skolmyndighetsutredningen publicerats och meddelade att det inte kommer bli någon sammanslagning av Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska myndigheten. Skälet till regeringens beslut är att det inte är nödvändigt.

– Därför att vi vill se en regionalisering av skolmyndigheterna, så staten kan återta ett ansvar för skolan. Vi vill se en stärkt regional närvarande stat i form av skolmyndigheterna, säger Fridolin till Altinget.

– Vi ser inte att en regionalisering är avhängig att man slår samman skolmyndigheterna, utan vi ser att detta kan genomföras utan den stora organisationsförändringen, tillägger Fridolin.

Login