Skolinspektionens gd ska utreda Ivo:s tillsyn över socialtjänsten

Nu ska det utredas hur Ivo utför tillsyn över kommunerna och de privata utförarna. Till utredare utses generaldirektören Helén Ängmo.

Helén Ängmo har tidigare varit särskild utredare i gymnasieutredningen.
Helén Ängmo har tidigare varit särskild utredare i gymnasieutredningen. Foto: Pontus Lundahl/TT
Josefin Lingström

Socialminister Lena Hallengren tillsätter nu en utredning som ska se över Ivo:s möjligheter att granska kommuner. Det gäller tillsynen över hur kommuner kontrollerar och följer upp avtal med privata utförare. Det gäller utförare inom både socialtjänsten och enligt LSS.

Utredningen ska också se över om Ivo behöver utökade möjligheter att ingripa när det finns brister. Det ska också undersökas hur lång tid det tar för verksamheterna att åtgärda brister som Ivo påtalat.

Gd ska utreda

Till särskild utredare utses Helén Ängmo. Hon är sedan 2016 generaldirektör för Skolinspektionen, den myndighet som ansvarar för tillsyn av skolan. Hon sitter även i styrelsen för Uppsala universitet. Tidigare har hon varit överdirektör och ställföreträdande generaldirektör för Skolverket. 

Utredningen ska redovisas i mars 2024.

Nämnda personer

Helen Ängmo

Generaldirektör Skolinspektionen, ledamot Uppsala universitets styrelse
fil. mag i statsvetenskap (Linköpings uni. 1989)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget