Skogsstyrelsens nya bedömning: Negativ utveckling för skogen

I höstas gjorde regeringen och Skogsstyrelsen olika bedömningar av utvecklingen i skogen. Nu följer Skogsstyrelsen i regeringens spår och ändrar sin bedömning av utvecklingen för miljömålet Levande skogar från neutral till negativ, enligt dokument som Altinget har tagit del av.

På onsdag presenteras den årliga uppföljningen av miljömålen. För miljömålet Levande skogar går utvecklingen nu åt fel håll, enligt Skogsstyrelsen.
På onsdag presenteras den årliga uppföljningen av miljömålen. För miljömålet Levande skogar går utvecklingen nu åt fel håll, enligt Skogsstyrelsen. Foto: Janerik Henriksson/TT

Riktningen för utvecklingen av miljön i skogen är inte längre neutral, utan negativ. Den bedömningen gör Skogsstyrelsen i årets uppföljning av miljömålet Levande skogar och som Altinget har tagit del av. Uppföljningen offentliggörs på onsdag, i samband med den årliga utvärderingen av samtliga miljömål.

"De åtgärder som vidtas gör skillnad och minskar de negativa effekterna i miljön, även om åtgärderna idag inte är tillräckliga för att undvika en negativ utveckling av miljötillståndet." skriver Skogsstyrelsen i sin analys.

Att Skogsstyrelsen ändrat sin sammanlagda bedömning av miljötrenden i skogen, gör att myndigheten nu går i takt med regeringen. I höstens budgetproposition gjorde regeringen en bedömning som skilde sig från expertmyndighetens.

Generaldirektör Herman Sundqvist vill dock inte ställa upp på intervju eller ge några kommentarer om Skogsstyrelsens bedömning, utan hänvisar till efter den officiella presentationen på onsdag.

Det som Skogsstyrelsen lyfter fram i sin sammanfattning är bland annat

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl anser att Skogsstyrelsens nya bedömning av trenden för miljömålet Levande skogar är helt riktig.

– Att utvecklingen för miljömålet Levande skogar nu är negativ bekräftar återigen det som vi länge sagt – den biologiska mångfalden i skogen är akut hotad. Det är bråttom att agera. Skogar med höga naturvärden måste skyddas och trakthyggesbruket måste ersättas med mer skonsamma brukningsmetoder. Den rådande skogspolitiken håller inte måttet, den måste ses över i sin helhet, säger Johanna Sandahl i en skriftlig kommentar till Altinget.

Magnus Kindbom, chef för LRF Skogsägarna, är av en helt annan uppfattning. Han ifrågasätter Skogsstyrelsens slutsatser.

– Det vi tittar på är framför allt Riksskogstaxeringen och indikatorerna för Levande skogar som visar på positiva trender. Skogsstyrelsens bedömning av Levande skogar stämmer inte med utvecklingen av de indikatorerna. Om indikatorerna för Levande skogar inte spelar roll måste man ställa sig frågan varför de används, säger han till Altinget.