Skilda idéer om kampen mot avfallsbrottsligheten

Tio myndigheter har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur avfallsbrottsligheten kan pressas tillbaka. Samtidigt är flera förslag till lagändringar ute på remiss. Regeringens initiativ för ordning och reda i avfallsbranschen får beröm från olika aktörer, men alla ropar inte efter strängare lagar och regler.

Skandalbolaget Think Pink har lämnat efter sig många sophögar för olika kommuner att hantera. Mest uppmärksammat är kanske Kagghamra, soptippen i Borkyrka som har brunnit i månader.
Skandalbolaget Think Pink har lämnat efter sig många sophögar för olika kommuner att hantera. Mest uppmärksammat är kanske Kagghamra, soptippen i Borkyrka som har brunnit i månader. Foto: TT
Johanna Alskog

Fluffhögen, batterimassan och plastbalarna. I Eskilstuna är man alltför väl medveten om att oseriösa och illegala aktörer inom avfallsbranschen kan bli en dyr affär för både kommunen och miljön.

– Det vi sitter med innebär säkert 30-40 miljoner kronor som kommer att belasta skattebetalarna, säger Geerth Gustavsson (S), ordförande i miljö- och räddningstjänsten och fortsätter:

– Det vi har drabbats av i Eskilstuna går inte att göra något åt nu. Det är försent. Däremot går det förhoppningsvis att förhindra att det händer igen.

Han välkomnar de förslag om lagskärpningar som just nu är ute remiss, bland annat att det inte ska gå att flytta avfall från ett mellanlager vidare till ett annat. Men också att det ska krävas ekonomiska garantier från avfallsbolagen.

– Det är inte roligt att som kommun hamna i den här sitsen. Jag tror det kommer behövas mer åtgärder framöver, även om det här är steg i rätt riktning, säger Geerth Gustavsson.

Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, är inte lika övertygad om att det är hårdare lagar och regler som krävs för att rensa upp bland brister och brott i avfallsbranschen.

– Det finns bra lagar. Det som behöver förbättras är tillsynen, att myndigheterna får rätt verktyg och att länsstyrelserna behöver få ett större mandat, säger han och tillägger:

– Kommunerna har inte tillräckliga resurser, framför allt inte när det handlar om ren brottslighet.

Men Pär Larshans är mycket nöjd med att regeringen har gett totalt tio myndigheter i uppdrag att dels kartlägga brottsligheten inom avfallsområdet, dels ta fram förslag på åtgärder som kan förebygga och förhindra brott.