SD: Utan oss kan inte Sverige försvaras

DEBATT. Socialdemokraterna vägrar betala de pengar som krävs för att förslagen i försvarsberedningens rapporter ska bli verklighet. Det är ett oansvarigt beslut som kommer få mycket negativa konsekvenser, vi beslutade oss därför för att med omedelbar verkan lämna försvarsberedningen. Det skriver Roger Richthoff (SD). 

Roger Richthoff (SD)
Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson


Ökad rysk aggressivitet på och runt Östersjön. En pågående olaglig annektering av Krim. En krisande krisberedskap. Ett stort antal militära system som börjar falla för åldersstrecket och behöver ersättas. Sådan är situationen i vårt närområde och i Sverige år 2020. En mycket allvarlig situation som behöver tas på största allvar och som kräver ett genomtänkt agerande och kraftfulla satsningar från svensk sida.

S tar inte ansvar

Sommaren 2019 konstaterade en enig försvarsberedning i sin rapport Värnkraft att det säkerhetspolitiska läget försämrats avsevärt och att omfattande satsningar därför behövde genomföras för att stärka det svenska totalförsvaret.

En inriktning som gladde oss sverigedemokrater. Glädjen varade dock inte länge. I november 2019 lämnade försvarsmakten sin analys av rapporten, vilken pekade på att det saknas minst 55 miljarder kronor för att kunna genomföra de förslag som försvarsberedningen lagt.

Summan fick regeringspartierna att tveka. Signalerna de senaste månaderna från försvarsministern har varit tvetydiga. Förra veckan kom så det besked vi hade hoppats slippa få. Socialdemokraterna är inte beredda att ta ansvar för Sveriges säkerhet och för stabiliteten kring Östersjön. Partiet vägrar betala de pengar som krävs för att förslagen i försvarsberedningens rapporter Värnkraft och Motståndskraft ska bli verklighet.

Lämnade försvarsberedningen

Det är ett oansvarigt beslut som kommer få mycket negativa konsekvenser för Sverige och för vår förmåga att bidra till fred, frihet och stabilitet i vår del av Europa. Beskedet – som vi dessvärre inte förvånades över – gjorde att vi därför beslutade oss för att med omedelbar verkan lämna försvarsberedningen.

Vi sverigedemokrater står nu liksom tidigare trygga i vårt ställningstagande till försvarsberedningens rapporter. Vi är och har hela tiden varit beredda att satsa de pengar som krävs för att genomföra försvarsberedningens förslag fullt ut.

Våra krav

För att vi åter ska få en försvarsmakt som klarar av att försvara Sverige behöver följande saker göras:

  • Genomför försvarsberedningens förslag: Försvarsberedningens genomarbetade rapporter och förslag är grunden för ett starkare försvar och de måste genomföras i sin helhet och inom angivna tidsramar.

  • Planera långsiktigt: Försvarsmaktens finansiering behöver vara stabil och långsiktig. För att undvika att framtida regeringar utnyttjar försvarsanslagen som en budgetregulator vill vi införa en bestämmelse i grundlagen som säger att försvarsanslagen aldrig får understiga två procent av BNP.

  • Försvarsförbund med Finland: Vi vill att Sverige ingår i ett försvarsförbund tillsammans med Finland. Sverige och Finland har redan i dag ett bra militärt samarbete och ett försvarsförbund skulle stärka vår försvarsförmåga samtidigt som det skulle öka avspänningen runt Östersjön.

"Försvarsfientliga partiernas förslag"

I höst ska ett nytt försvarsbeslut fattas – ett av de viktigaste någonsin. Vi hoppas och tror att den väg som Sverigedemokraterna förespråkar kommer få stöd från samtliga borgerliga partier i riksdagen, så att vi tillsammans kan rösta ner de försvarsfientliga partiernas förslag, och i stället påbörja återuppbyggnaden av vårt totalförsvar, förbättra den svenska krisberedskapen och inte minst, bidra till ökad stabilitet på och kring Östersjön.

Allt annat agerande vore oansvarigt och ogenomtänkt.

Beslutskedja: Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025

20/12
2017
5/12
2018
12/4
2019
14/5
2019
15/5
2019
24/5
2019
24/5
2019
24/5
2019
24/5
2019
29/11
2019
20/3
2020
3/6
2020
12/6
2020
18/6
2020
28/8
2020
11/9
2020
15/10
2020
16/10
2020
16/10
2020
23/10
2020
30/10
2020
15/12
2020
15/12
2020
18/12
2020
18/12
2020

Forrige artikel Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik Næste artikel Nilsson (S): Utmaningarna kvarstår – sluta med stuprörstänk Nilsson (S): Utmaningarna kvarstår – sluta med stuprörstänk
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.