Försvarsanställda kan få ett års karens

Statliga myndigheter bör kunna förena en anställning med övergångsrestriktioner i upp till sex månader vid jobbyte, enligt ett förslag från utredaren Karin Almgren. Undantaget är försvarsanställda som ska kunna få dubbelt så lång karens, men förslaget får kritik från Officersförbundets Lars Fresker.

Åtråvärd kunskap. Anställda inom försvaret som går till försvarsindustrin bör omfattas av möjlighet till ett års karens, enligt ett utredningsförslag.
Åtråvärd kunskap. Anställda inom försvaret som går till försvarsindustrin bör omfattas av möjlighet till ett års karens, enligt ett utredningsförslag.Foto: Johan Nilsson/TT
0:000:00