Debatt

Säkra elförsörjningen för den västsvenska industrin, Busch

Om Västsverige inte kan förlita sig på att man kan föra över elen behöver det byggas ny produktion i vår del av landet. Annars riskerar vi att tappa tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det skriver representanter för Svenskt näringsliv Västra Götaland, LO Väst, Unionen Göteborg och Västsvenska handelskammaren.

Energiminister Ebba Busch (KD) måste ge de västsvenska energiinvesteringar besked så att elförsörjningen för den västsvenska kan industrin kan säkras, skriver debattörerna.
Energiminister Ebba Busch (KD) måste ge de västsvenska energiinvesteringar besked så att elförsörjningen för den västsvenska kan industrin kan säkras, skriver debattörerna.Foto: Christine Olsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Rudolf Antoni
Regionchef Svenskt näringsliv Västra Götaland
Bengt Forsling
Distriktschef LO Väst
Anna Jonsson
Ordförande regionstyrelsen Unionen Göteborg
Johan Trouvé
VD Västsvenska handelskammaren

Sverige har börjat en omställning mot en grönare och fossilfri framtid. Om vi inte fortsätter framåt och välkomnar all slags fossilfri elproduktion – vatten, vind och kärnkraft – så riskerar vi industrins möjligheter till en grön omställning. Vi riskerar också konkurrenskraften för den framgångsrika industrin i Västsverige, som ligger i framkant för omställningen och som har stora investeringar på gång. Inom fordonsindustrin planerar Volvobolagen att bygga varsin batterifabrik i Göteborg och Mariestad.

Västsverige behöver mer el

Transportsektorn elektrifieras och längs Bohuskusten planerar den petrokemiska industrin att bli fossilfri och behöver stora mängder el för att åstadkomma det. Om inte politiker både nationellt och lokalt tar ansvar för att få ny produktion på plats eller om vi som fackliga och näringslivsorganisationer inte driver på regeringen att korta tillståndsprocesser och att komma till beslut, riskerar vi att andra går före och tar ledartröjan.

Då tappar vi inte bara tempo i klimatomställningen utan riskerar att tappa tillväxt, sysselsättning och välfärd. För att undvika det måste energiminister Ebba Busch (KD) ge de västsvenska energiinvesteringar som väntar på beslut från regeringen besked så att elförsörjningen för den västsvenska kan industrin kan säkras.

När fossil energi och fossila råvaror ska ersättas med fossilfri el och bioråvaror kommer efterfrågan på el att öka markant. Enligt Västra Götalandsregionen behövs det 15 TWh mer el till 2030 i regionen och det ska jämföras med dagens dryga 18 TWh. Det är nästan en fördubbling på sju år. Om vi ska klara det och säkra både hushållens och näringslivets behov måste regeringen agera omgående.

Oacceptabelt långa ledtider

Att bygga ut överföringen från andra delar av landet i form av nya ledningar och transformatorstationer skulle kunna vara ett alternativ. Men det kräver att det finns andra regioner som producerar ett stort överskott av el och kan skicka den elen till oss i väst. I dag importerar redan regionen cirka två tredjedelar av elen som konsumeras här. Att bygga ut ledningar tar dessutom oacceptabelt lång tid i Sverige, det riskerar att bli en hämsko för tillgången på el och effekt. För ett exempel på de långa ledtiderna kan vi titta på ledningen mellan Ale och Stenkullen som började planeras 2012 men som inte är byggstartad än.

Om Västsverige inte kan förlita sig på att man kan föra över elen behöver det byggas ny produktion i vår del av landet. Den behöver finnas i närområdet för att komma förbi flaskhalsarna och bristerna i överföringen. Produktionen behöver vara grön, tillgänglig och prisvärd för att industrin ska kunna vara konkurrenskraftig. Vad finns det för möjligheter att bygga ut elproduktionen storskaligt i närtid? Det handlar främst om att bygga ut vind- och kärnkraft samt kraftvärmen, vi behöver alla energislag.

Tillståndsprocesserna dröjer

Energimyndigheten har påpekat i sina scenarier i förra regeringens elektrifieringsstrategi att nya reaktorer har en roll i framtida energisystem. Utveckling av nya reaktorer går i rask takt, bland annat kring små modulära reaktorer, men precis som för all storskalig elproduktion tar det lång tid från planeringsstart tills att man kan börja producera.

Det finns flera projekt utmed västkusten men med dagens mycket omfattande tillståndsprocesser riskerar de att bli klara först på 2030-talet om inte regeringsbesked ges snart.

Att vänta på nya reaktorer kan inte vara den enda lösningen eftersom de fortfarande är på ritbordet. Av beprövade teknologier som kan ge mycket el lyfter många den havsbaserad vindkraften som alternativ. Det är dock nödvändigt att förutsättningarna för all ny fossilfri elproduktion stärks och att regeringen undviker långbänkar och välkomnar ny produktion oavsett teknologi.

För vindkraften står dock företag på kö för att få tillstånd och möjlighet att bygga och försörja Västsverige med energi, det handlar om sammanlagda investeringsplaner på över 100 miljarder kronor. Det finns flera projekt utmed västkusten men med dagens mycket omfattande tillståndsprocesser riskerar de att bli klara först på 2030-talet om inte regeringsbesked ges snart. Dessa processer behöver snabbas på och komma till beslut. Vi kan inte vara passiva utan måste tydliggöra de västsvenska behoven och driva på regeringen i denna fråga.

Ge klara besked, regeringen

Förvisso tas flera steg i rätt riktning i Västsverige. Till exempel har länsstyrelsen i Halland gett ett positivt besked till vindkraft utanför Varberg och på flera håll utreds utökning av fossilfri elproduktion. Men det räcker inte och kan inte gå fort nog. För ett framtida starkt och växande Västsverige behövs ännu mer elkraft. Vi vill därför se en tydlig viljeinriktning från regeringen, fler klara besked och hög styrfart för ny energiproduktion och ett utbyggt elnät i Västsverige.

Nämnda personer

Johan Trouvé

Vd för Västsvenska Handelskammaren
Industriell ekonomi (Linköpings uni. 1989)

Rudolf Antoni

Regionchef Svenskt näringsliv Västra Götaland

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00