Så säger riksdagspartierna om de föreslagna demokrativillkoren

Det mesta talar för att regeringens proposition kommer att passera riksdagen. Det visar en enkät till partierna som Altinget har gjort.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) presenterade den 29 juli regeringens proposition om demokrativillkor för trossamfund och civilsamhälle.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) presenterade den 29 juli regeringens proposition om demokrativillkor för trossamfund och civilsamhälle. Foto: Maja Suslin/TT
Anders Gustafsson

Regeringen fattade i slutet av juli beslut om propositionen ”Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället”. 

Så här svarar partierna på frågan hur de kommer att agera i utskottsbehandlingen.

Socialdemokraterna kommer inte att rösta mot sin egen regerings proposition.

Altinget har frågat övriga partier och läst vad de har skrivit i debattartiklar och kommentarer.

Moderaterna svarar att ”Regeringens förslag är för begränsat. Vi kommer sannolikt rösta för förslagen, men samtidigt kräva att åtgärder vidtas för att säkerställa att offentliga medel överhuvudtaget inte tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck, våldsbejakande extremism samt hat och intolerans mot hbtq-personer.”

Sverigedemokraterna skriver att de håller på att analysera propositionen och först därefter kan ge besked om de släpper igenom den, eller om de lägger en följdmotion. Men i grunden är de positiva. ”Statsbidrag ska inte tillfalla extremister som motarbetar svenska och demokratiska värderingar.”

Amanda Lind (MP), tidigare kulturminister och partiets kulturpolitiska talesperson, skriver att MP i grunden stödjer förslaget, men att partiet noggrant ska sätta sig in i propositionen inför riksdagsbehandlingen. MP menqr att konsekvenserna för civilsamhället måste vara proportionerliga. Varken otydliga regler eller antidemokratiska aktörer ”ska få hindra civilsamhället från att blomstra”.

Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Vasiliki Tsouplaki skriver i ett mejl att hennes parti ännu inte har tagit ställning till några exakta skrivningar. Deras ingång är att värna ett fritt och självständigt civilsamhälle. ”Det behövdes en rejäl genomgång och diskussion om hur man kan utforma demokrativillkor och göra bedömningar, men tyvärr har den politiska ingången varit rädslan för att betala ut bidrag till tvivelaktiga organisationer. Inte hur vi kan stärka civilsamhället.”

Vidare skriver hon att det är viktigt för V ”att resultatet inte blir ökade kontroller av enskilda medlemmar och mer administration och jag hör många oroliga röster just nu som behöver tas på allvar inför behandlingen av propositionen i höst.” Enligt Altingets källor lutar det åt en följdmotion från Vänsterpartiet.