Debatt

Replik: Plesner har fel om vårt index

Åsa Plesner hävdar att Hemtjänstindexet inte ger kommunen någon ny information. Det är fel, skriver Helena Olsson och Gösta Bucht, projektledare respektive vetenskaplig ledare för Hemtjänstindex, SPF Seniorerna.

Hemtjänstindex har inte bara lyft den viktiga kvalitetsfrågan, utan bidrar också till att höja statusen på några av våra viktigaste välfärdsyrken, skriver debattörerna.
Hemtjänstindex har inte bara lyft den viktiga kvalitetsfrågan, utan bidrar också till att höja statusen på några av våra viktigaste välfärdsyrken, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en krönika den 13 mars kritiserar Åsa Plesner det kvalitetsindex för hemtjänsten som SPF Seniorerna driver med stöd från Allmänna arvsfonden. I syfte att seniorer ska erbjudas hemtjänst med god kvalitet har vi engagerat experter på mätteknik och geriatrik och inte minst seniorer. Detta för att få fram ett mått som fångar helheten, ger möjlighet till djupare analyser, vad som är viktigast och gör att det går att jämföra, både mellan kommuner och kvalitetens utveckling över tid.

För att säkra relevansen och användbarheten har ett antal kommuner och hemtjänstutförare medverkat i processen.

Det är hemtjänstens nuvarande och blivande användare som bestämt vad som ska mätas

Användarna har bestämt

Åsa Plesner menar att indexet bara mäter det som går att mäta, inte det som är viktigt. För att försäkra oss om att indexet fångar upp det viktiga lät vi seniorer peka ut och vikta de inslag i hemtjänsten som de tycker är avgörande för kvaliteten, i workshops på olika håll i landet och i en omfattande enkät.

Det vi hört från de som redan använt rapporten är att detta är en särskild styrka i indexet. Det är hemtjänstens nuvarande och blivande användare som bestämt vad som ska mätas. Inte utförare, förvaltningar, fack eller arbetsgivare. Eller debattörer.

Plesner hävdar att indexet inte ger kommunen någon ny information. Det är fel. De flesta data som vi väger in i indexet finns tillgängliga. Men i praktiken är det omöjligt att avgöra hur enskilda data ska tolkas. En kommun måste lägga ner ett omfattande arbete för att vid en och samma tidpunkt få en samlad bild av läget i den egna hemtjänsten. Än mer omfattande blir insatsen om andra kommuners data ska analyseras så att jämförelser blir möjliga.

Nu kan kommunen låta indexet göra det jobbet. Vi har granskat informationen om hemtjänst på alla kommuners webbplatser. Sammantaget gör detta Hemtjänstindex till något unikt som inte går att få fram någon annanstans.

Fokus sätts på medarbetarna

Plesner menar slutligen att indexmått inte tar hänsyn till medarbetares insikter. Tvärtom: hemtjänstindexet medverkar till att fokus sätts på de viktiga medarbetarna.

När Gnosjö, Arjeplog, Jönköping och andra kommuner i toppen av rangordningen firar resultatet är det medarbetarna som lyfts fram. Styrkan är dessutom att det är seniorerna, med eller utan hemtjänst, som uttrycker vad som är viktigast.

Hemtjänstindex har inte bara lyft den viktiga kvalitetsfrågan, utan bidrar också till att höja statusen på några av våra viktigaste välfärdsyrken.

Läs också

Nämnda personer

Åsa Plesner

Grundare och utredare tankesmedjan Balans, skoldebattör, doktorand i företagsekonomi vid Stockholms universitet
Master i offentlig administration (Göteborgs uni., 2020)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00