Debatt

Replik: Låt staten driva nytt banverk men fortsätt stötta marknaden

Marknadsstyrningen inom järnvägssektorn innebär inte nödvändigtvis en effektivisering av branschen. Däremot skulle det vara riskabelt att återta allt underhåll i statlig regi. Det skriver Patrik Jönsson (SD), ledamot i trafikutskottet, i en replik.

”Uppmuntra i upphandlingarna till ny teknik som utvecklar branschen och ger möjlighet till effektiviseringar”.
”Uppmuntra i upphandlingarna till ny teknik som utvecklar branschen och ger möjlighet till effektiviseringar”.Foto: Sverigedemokraterna/Johan Nilsson/TT
Patrik Jönsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel den 2 mars i Altinget framför Robert Röder, ordförande för Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer, kritik mot regeringens planer på att återförstatliga järnvägsunderhållet. Röder menar att Trafikverket inte skulle klara ett återtagande av underhållet i statlig regi, vilket jag delvis håller med om. Att det däremot skulle ha blivit billigare med underhållet som han framhärdar, instämmer jag inte i.

Läs också

Förenklad effektivitetsanalys

Vid Riksrevisionens granskning 2020 hade 28 av 31 studerade kontrakt för basunderhåll en högre slutkostnad jämfört med anbudssumman.

Röder pekar på att branschen genom konkurrensutsättning har effektiviserats med 11 procent. Detta är en förenklad bild av verkligheten då utveckling skedde redan innan branschen konkurrensutsattes. Det finns inget stöd för Röders tes att effektiviseringen inte gjorts även om Banverket kvarstått som aktör på området.

Ett faktum är däremot att vi i dag har stora fördyringar av underhållskontrakten på järnvägen. Vid Riksrevisionens granskning 2020 hade 28 av 31 studerade kontrakt för basunderhåll en högre slutkostnad jämfört med anbudssumman. Den genomsnittliga kostnadsökningen var hela 74 procent. Röders utsaga om att det blivit billigare stämmer således inte.

”Trafikverket en byråkratisk koloss”

För landets tågresenärer, godskunder, järnvägsanställda och inte minst för de privata företagen som verkar i järnvägssektorn är det av största vikt att vi har ett väl fungerande underhåll och en väl fungerande marknad.

Som Trafikverket är uppbyggt i dag vore det förenat med stora risker att återta allt underhåll i statlig regi, i denna del delar jag Röders oro. För att få punktligare tåg, mer underhåll för pengarna och ökad kompetens på järnvägsområdet finns det andra, effektivare vägar att gå. Vi föreslår:

  • Dela upp Trafikverket i ett Banverk och ett Vägverk. Sedan sammanslagningen 2010 har Trafikverket utvecklats till en byråkratisk koloss där de tillåtits svälla med 3 142 nya tjänster, 46 procent fler anställda, mellan 2010 och 2020. Trafikverket måste effektivisera sin verksamhet. Pengarna måste gå till direkt underhåll och investeringar istället för till fler tjänstemän.
  • Låt ett nytt Banverk driva underhåll i egen regi motsvarande en omfattning av Infranord AB:s andel av underhållet. Skall Banverket bedriva eget underhåll måste en tillräcklig volym finnas för att det skall bli lönsamt och professionellt. I praktiken bör detta enklast ske genom att Infranord AB går upp i Banverket, därefter menar vi att Infranord AB avvecklas och då inte konkurrerar med privata sektorn. Genom att staten bedriver underhåll i egen regi återställs de naturliga karriärvägarna i verket och kompetensen hålls lättare kvar.
  • Ge de privata aktörerna en stabilitet genom att de baskontrakt som kvarstår konkurrensutsätts och att de gör det under lång tid. Härmed finns vetskapen att det finns en stabil marknad som ger förutsättningar för att investera i personal, maskiner och modern teknisk apparatur. Uppmuntra i upphandlingarna till ny teknik som utvecklar branschen och ger möjlighet till effektiviseringar.
  • Öka kraven på Trafikverket, till dess ett nytt Banverk är på plats, beträffande skärpt kostnadskontroll. Trafikverket måste skärpa sitt arbete med att göra bättre och mer träffsäkra anbudsunderlag. Riksrevisionens granskning visar på alldeles för höga avvikelser mellan när ett kontrakt tecknas och den slutliga kostnaden för underhållskontrakten. Med ökad kompetens och kännedom om anläggningen menar vi att bättre upphandlingar kan genomföras och där den slutliga kostnaden inte skenar iväg så som nu sker med underhållskontrakten. Att hushålla med skattebetalarnas pengar är statens skyldighet och här ser vi att Trafikverket misslyckats.

Läs tidigare inlägg i debatten

Därför gör regeringen fel som återförstatligar järnvägsunderhållet

Regeringen vill återförstatliga delar av järnvägsunderhållet. Detta trots att en utredning som tillsattes efter Socialdemokraternas valvinst 2014 visade att Trafikverket inte klarar uppdraget på egen hand. Det skriver Robert Röder, ordförande Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ).

Nämnda personer

Patrik Jönsson

Riksdagsledamot (SD)
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00