Remisskritiken mot Wigzells förslag om ny äldreomsorgslag

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzells utredning stöter på patrull när långtifrån alla remissinstanser håller med om att en ny äldreomsorgslag är nödvändig.

Långtifrån alla remissinstanser håller med om att en ny äldreomsorgslag är nödvändig. 
Långtifrån alla remissinstanser håller med om att en ny äldreomsorgslag är nödvändig. Foto: Marko Säävälä/TT
Sanna Rayman

I går var sista datum för inlämning av svar på remissen Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, alltså på Olivia Wigzells utredning En äldreomsorgslag, som överlämnades till den förra regeringen tidigare i år.

Syftet med att ta fram en ny lag har bland annat varit att tydliggöra vad äldreomsorgen ska göra i lag, utöver vad som redan står i socialtjänstlagen. Man har också velat reglera sådant som styrning, personal och informationskrav tydligare. Bland Wigzells förslag märktes bland annat förslaget om att slopa rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att i stället införa rollerna Kvalitetsansvarig för omvårdnad samt Kvalitetsansvarig för rehabilitering.

Utredningens olika förslag stöter emellertid på patrull hos många remissinstanser. I synnerhet de kommuner som har svarat är negativa till flera delar av utredningen.

Altinget logoOmsorg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget omsorg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00