Regeringens vindkraftsförslag kan få svårt att passera riksdagen

Regeringen vill förändra det kommunala vindkraftsvetot, men det är osäkert om lagförslaget passerar riksdagen. SD och C säger nej, KD överväger ett avslag och M har ännu inte tagit ställning. ”Som det ser ut nu, har jag svårt att se att vi ska rösta för propositionen.” säger Centerpartiets Rickard Nordin till Altinget.

På onsdagsmorgonen presenterade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) ett vindkraftspaket i fyra delar.
På onsdagsmorgonen presenterade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) ett vindkraftspaket i fyra delar. Foto: Lars Schröder/TT
Johanna Alskog

Centerpartiet har redan tidigare gjort klart att så länge regeringen inte presenterar ett skarpt förslag om lokal och kommunal ersättning vid vindkraftsetableringar, så kommer partiet inte att säga ja till propositionen om ett förändrat kommunalt veto. Att regeringen nu tillsätter en utredning om att stärka kommuners och lokalsamhällens incitament förändrar inte någonting, enligt Rickard Nordin (C).

– Det finns fortfarande inget skarpt förslag på plats, utan bara en utredning. Vi vet inte vad den landar i eller hur de förslagen kommer tar emot. För att stötta propositionen behöver vi ett skarpt förslag på bordet. Som det ser ut nu, har jag svårt att se att vi ska rösta för propositionen, säger han till Altinget.

Enligt lagförslaget ska kommunernas möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar förändras så att kommunen ger besked i början av processen. Ett eventuellt medgivande kan sedan vindkraftsbolaget använda vid en tillståndsansökan inom fem år. Men att ändra vetot nu, utan att först ha klargjort hur lokalsamhällen och kommuner kan ersättas, kommer inte få fart på vindkraftsutbyggnaden, enligt Nordin.

– Den enda som det förändrade vetot leder till är fler tidiga nej, inte fler ja. Det är fler ja som behövs, säger han.

Sverigedemokraterna kommer att avslå motionen, enligt partiets energipolitiska talesperson Mattias Bäckström Johansson. "Vi kommer inte stödja den kommande propositionen då man fortsatt inte tar ett samlat grepp kring en likvärd konkurrens mellan kraftslagen" skriver han i ett sms till Altinget. Det SD vänder sig emot är att det är "förbjudet med kärnkraft i 287 av 290 kommuner".

Det kommer blir följdmotion. Kanske landar vi i ett avslag

– En liten muta här, då säger vi ja. Det kanske inte är riktigt det som är grejen. Vi vill se en utredning om lokala ersättningar som omfattar alla naturresurser: Vattenkraft, vindkraft, gruvor och elnät, säger Camilla Brodin.