Regeringen vill ha enklare byggregler – så tycker kommunerna

Den nya regeringen har lovat enklare regler för byggande som en del i att främja bostadsbyggande. Bland kommunerna ser man delar i lagstiftningen som kan förbättras. Men det ses inte som en självklar lösningen för bostadsmarknaden. 

Foto: Pontus Lundahl /Lars Pehrson/ SvD / TT
Louise Carlsson-Örning

En av de första besked nya bostadsministern Andreas Carlson (KD) gett är att regeringen kommer att förenkla reglerna för byggande och bygglovsprocesser. 

– En sak kan jag redan nu ge besked om. Det är att vi kommer att förenkla bygglov för solceller, det finns med i Tidöavtalet, då ser jag framför mig att vi även kommer att titta på andra bygglovsförenklingar, sa Carlson till Altinget samma dag som han presenterades som ny minister. 

Från kommunernas sida är svaret på om en förändring av Plan- och bygglagen kommer leda till mer bostadsbyggande inte lika entydigt.

I en enkät som Altinget genomfört svarar 32 procent av kommunerna som svarat på frågan att de tror att en översyn av Plan- och bygglagen skulle kunna underlätta för byggandet av bostäder. Medan 23 procent svarar att de inte tror att det skulle göra någon större skillnad eller att de inte upplever plan- och bygglagen som något större hinder (se enkätsvaren i faktaruta längre ner).

Marcus Horning är stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad. Han är en av de som inte tror att enklare regler kommer leda till ökat bostadsbyggande. 

- Nej, det tror jag inte. Plan- och bygglagen kan säkert förändras, men jag menar att det finns goda möjligheter inom Plan- och bygglagen att vara kreativ för att ha snabba interna processer, säger han till Altinget. 

Om man ser till forskningen med fokus på bostadsmarknaden är det väldigt få som pekar på att det är plan- och bygglagen som är nyckelproblemet med bostadsmarknaden. 

Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad

Han menar att byggreglerna och tiden det tar att avsluta en bostadsbyggnation visserligen är viktiga delar, men att det bara är en liten del i arbetet med att få till en fungerande bostadsmarknad. 

– Detta är mer riktat till fastighetssektorn, att det för deras del ska gå smidigare och enklare, vilket vi ska ha respekt för. Men jag tror inte att det är den avgörande nyckeln för att påverka utpris på lägenheter eller möjliggöra klimatomställning till exempel, säger han och fortsätter: 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.