Regeringen utreder ökad insyn hos privata vårdgivare: ”Motverka korruption”

För att öka transparens och insyn samt minska maktmissbruk och korruption i skattefinansierad vård- och omsorgsverksamhet tillsätter regeringen en ny utredning. Den kompletterar utredningen om ökad insyn i välfärden från 2016. 

Foto: Marko Säävälä/TT
Marie Lundahl

Regeringen vill utreda hur offentlighetsprincipen kan breddas i privat utförd vård, omsorg och socialtjänst. Offentlighetsprincipen omfattar offentlig verksamhet inom myndigheter, regioner, kommuner och även vissa offentlighetsägda verksamheter i bolag eller stiftelser.

Motverka korruption

Syftet med offentlighetsprincipen är enligt socialminister Lena Hallengren (S) att ”öka transparens, insyn och att motverka maktmissbruk och korruption”.

– Privata företag omfattas inte av offentlighetsprincipen och när allt mer verksamhet utförs av privata företag så har allmänheten och samhällets insyn minskat, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

Ökad insyn för samhället

Regeringen vill alltså att allmänheten ska få samma möjlighet till insyn i skattefinansierad vård- och omsorgs- och socialtjänstverksamhet och oavsett om den utförs av privata eller offentliga vårdgivare.

– Att bredda offentlighetsprincipen är därför en viktig del när vi säger att vi ska återta den demokratiska kontrollen över välfärden, säger socialministern.

Kompletterar tidigare utredning

2015 till 2016 utreddes en ökad insyn i välfärden och denna utredning ska enligt Hallengren ses som ett komplement till den. Utredaren ska lämna förslag på:

  • Hur offentlighetsprincipen ska kunna införas i verksamhet utan behovsprövning
  • Hur privat utförare kan få stöd av kommuner eller regioner för att hantera allmänna handlingar
  • Lämpligt bemyndigande för arkivhållning
  • Vilka konsekvenser ökad insyn kan ha för börsnoterade aktiebolag.
Nämnda personer

Lena Hallengren

Gruppledare (S)
Lärare åk 1-7 (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00