Regeringen tillsätter utredning om SFI

KORTNYTT. Regeringen tar nya tag med svenska för invandrare, sfi, och tillsätter en utredning för att se över hur utbildningen ska kunna bli bättre. 

Språkkunskaper är en förutsättning för vidare studier och etablering på arbetsmarknaden, uppger regeringen som i ett pressmeddelande berättar om en nytillsatt utredning för sfi. Utredningen ska underlätta för fler nyanlända att lära sig svenska fortare och ska se över eventuella förbättrings- och förändringsområden för utbildningen. 

Läs också: Debatt: SFI behöver reformeras i grunden

– Det svenska språket är en nyckel för att skapa sig en ny framtid i Sverige, för att söka jobb, studera och kunna delta i samhällslivet. Utbildning i svenska för invandrare måste hålla god kvalitet. Jag ser fram emot att de förslag utredningen kommer lägga för att höja kvaliteten och öka genomströmningen inom sfi, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister i pressmeddelandet. 

Läs också: (S)pråkplikt för invandrare – trots att kommunerna brister i Sfi

Som särskild utredare tillsätts Karin Sandwall. Sandwall är i dag föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Utredningen ska presenteras i sin helhet den 31 maj 2019. 

Forrige artikel Socialdemokraterna gör valrörelsen till Priderörelsen Socialdemokraterna gör valrörelsen till Priderörelsen Næste artikel Ylva Johansson (S) har redan planer för att möta lågkonjunkturen Ylva Johansson (S) har redan planer för att möta lågkonjunkturen
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.