(S)pråkplikt för invandrare – trots att kommunerna brister i Sfi

SFI. Nu vill Socialdemokraterna att det ska vara möjligt att dra in försörjningsstöd om invandrare inte deltar i svenskundervisning. Men redan i dag har kommunerna svårt att ge Sfi-utbildning.

Socialdemokraternas senaste vallöfte är att de vill införa språkplikt för nyanlända och invandrare. Socialdemokraterna hävdar att för att kunna leva i Sverige bör man kunna svenska. Detta för att underlätta kontakter med exempelvis myndigheter, personal inom skola och vården. Men arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) menar att svenskan också ligger till grund för att få ett jobb i Sverige.

De vill ställa krav att de som söker asyl och de som har försörjningsstöd läser svenska genom Sfi eller annan språkundervisning. Man ska kunna dra in dagersättningen för den som är frånvarande från undervisningen.

– Man ska kunna ställa samma krav vid försörjningsstöd som vid inskrivning hos arbetsförmedlingen, säger Ylva Johansson under en presskonferens.

Login