Regeringen inför investeringsstöd till energieffektiviseringar

Regeringen avsätter 397 miljoner kronor i ett stöd för energieffektiviseringar till småhus i budgeten för 2023, en åtgärd som kan bidra när byggandet bromsar in, menar Byggföretagen. Men Fastighetsägarna saknar motsvarande stöd till flerbostadshus och Villaägarna hade gärna sett en annan utformning. 

Foto: TT/Villaägarna/Byggföretagen
Louise Carlsson-Örning

Investeringsstödet ska gå till satsningar på energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas och ska kunna användas exempelvis för konvertering av uppvärmningssystem och för energieffektiviserande renoveringar. 

Här blir ju energieffektiviseringarna för privatpersoner något som kan bidra till ombyggnadsinvesteringar. Så det är något som är positivt, framförallt för installatörsbranschen

Stödet välkomnas av Byggföretagen som menar att det kan bidra positivt i ett läge där byggandet bromsar in. 

- Vi ser att nybyggnadsinvesteringarna kommer att falla tillbaka de närmaste åren till följd av inflation och stigande räntor. Här blir ju energieffektiviseringarna för privatpersoner något som kan bidra till ombyggnadsinvesteringar. Så det är något som är positivt, framförallt för installatörsbranschen, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen. 

För 2024 och 2025 räknar regeringen med att anslaget ska öka till 400 000 000 kronor
per år. Det ekonomiska investeringsbidraget ska administreras av länsstyrelserna med stöd av Boverket.

Även Villaägarna välkomnar att man prioriterat satsningar på småhus. Men de hade velat se en annan lösning för stödet. 

– När det gäller energieffektiviseringsstödet för de som har direktverkande el och gas är det klart bra att man gör något för den gruppen. Men det som vi ser som en svaghet är att man utformar det just som om ett investeringsstöd, det innebär att det bara finns kvar så länge det finns pengar, säger Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.