Ny utredning ska se över den digitala vården

En ny utredning ska se över hur digitala vårdgivare kan integreras bättre i primärvården. Uppdraget går till Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.

Axel Hyttnäs Telin

Läkemedelsverkets Björn Eriksson utses till bokstavsutredare. Han ska se över hur samverkan mellan fysisk och digital vård kan förbättras, samt hur en ökad kontinuitet och tillgänglighet av digitaliseringen kan främjas.

Om bakgrunden till utredningen säger socialminister Lena Hallengren (S) så här i ett pressmeddelande:

– Regeringen vill stärka den demokratiska kontrollen och öka kopplingen mellan digital och fysisk vård för att bidra till en sammanhållen och tillgänglig vård för alla patienter.

Ska vara klar nästa sommar

Björn Eriksson ska:

  • Se över de ersättningsprinciper som regionerna tillämpar för vårdval i primärvården och digital utomlänsvård och föreslå åtgärder för ett mer sammanhållet system.
  • Kartlägga hur digitala vårdtjänster marknadsförs och analysera hur utbudet av sådana tjänster påverkar patienter i deras vårdkonsumtion.
  • Klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning. Syftet är att se till att resurser används på bästa sätt.
  • Analysera om det finns behov av att ställa särskilda krav på nationellt verksamma digitala vårdgivare och i så fall föreslå hur de kraven kan utformas. Det kan till exempel handla om kvalitetskrav.

Uppdraget ska senast slutföras den 15 augusti 2023.

Nämnda personer

Björn Eriksson

Generaldirektör Läkemedelsverket, bokstavsutredare om digital vård, ledamot av Konsistoriet vid Uppsala universitet
Med. doktor (Karolinska institutet, 1999)

Lena Hallengren

Gruppledare (S)
Lärare åk 1-7 (Högskolan i Kalmar 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00