Björn Eriksson (57)

Generaldirektör Läkemedelsverket, ledamot av Konsistoriet vid Uppsala universitet
Tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm, tidigare utredare digital vård
Utbildning: Med. dr. (Karolinska institutet, 1999)

17 april 1967

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00