Naturvårdsverket tvekar inför Skogsstyrelsens tolkning av EU-dom

Enligt Skogsstyrelsens tolkning av en vägledande EU-dom måste landets skogsägare nu ta hänsyn till varje enskild fågel – vilket väckt krav på snabba politiska beslut. Men Naturvårdsverket har ännu inte sagt sitt. ”Vi har inte omedelbart tolkat det på det sättet som Skogsstyrelsen” säger generaldirektör Björn Risinger.

Skogsstyrelsen har en linje i artskyddsfrågan. Naturvårdsverket är inte säkra på att de delar slutsatsen.<br>
Skogsstyrelsen har en linje i artskyddsfrågan. Naturvårdsverket är inte säkra på att de delar slutsatsen.
Foto: Robin Haldert / TT
Johanna Alskog

Skogsstyrelsens besked i början av februari startade en regelrätt debattstorm och högljudda krav på politiska åtgärder. Hädanefter ska skogsägare ta betydligt större hänsyn till fridlysta arter vid avverkningar och andra åtgärder i skogen – till exempel till samtliga fågelarter på individnivå – enligt myndigheten. En följd av vägledande domar, i EU och nationellt.

Men domen från EU om Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen berör inte bara skogsavverkningar, utan även alla andra verksamheter som lyder under miljöbalken. Här är det Naturvårdsverket som vägleder andra myndigheter i tillämpningen och än så länge har myndigheten inte sagt sitt. Arbetet med att analysera domen och ta fram vägledning pågår, enligt generaldirektör Björn Risinger.

– Vi har inte omedelbart tolkat det på det sättet som Skogsstyrelsen, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.

Han vill inte närmare kommentera om myndighetens kommer att ansluta sig till Skogsstyrelsens mycket strikta tolkning av individskyddet – med påföljande stora konsekvenser – eller lägga sig närmare kritikerna som anser att Skogsstyrelsen är alarmistisk. Men Risinger hänvisar till Naturvårdsverkets remissvar på utredarens Lars Tysklinds artskyddsutredning, i vilket myndigheten ifrågasätter att EU-domen verkligen kräver skydd av enskilda individer när det gäller fåglar.

När Naturvårdsverket översyn av vägledningen av artskyddsärenden, utifrån EU-domstolens dom, kommer att vara klar finns det inget datum för.

– Det är en komplikation att vi inte har gått ut med vägledning samtidigt, säger Björn Risinger angående att myndigheterna inte går i samma takt.

Vad gäller artskyddsärendena i skogsbruket har de två myndigheterna frångått vanan att ta fram en vägledning tillsammans.

– Tidigare har vi gjort gemensam vägledning för de här ärendena, men Skogsstyrelsen har valt att självständigt göra de här avvägningarna, säger Björn Risinger.

Herman Sundqvist säger till Altinget att det inte var läge att vänta med beslutet att följa domarna.