Naturfotografer ställer skogskrav

KORTNYTT. Fotografer från 25 länder och 9 föreningar för naturfotografer och filmare kräver att 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige skyddas permanent. 

I ett öppet brev riktat till miljöminister Karolina Skog (MP), näringsminister Mikael Damberg (S), landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ställer 1 200 fotografer och filmare en kravlista över framtiden för den svenska skogen. 

Läs också: Stöd för skärpta ägardirektiv till Sveaskog

Fotograferna kräver att 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige ska skyddas permanent och att alla avverkningsanmälningar i skogar med höga naturvärden omedelbart måste dras tillbaka.

– Dagens intensiva skogsbruk hotar de sista värdefulla naturskogarna och den biologiska mångfald vi skildrar med våra kameror. Den vilda och oexploaterade naturen utgör ofta grunden för vårt skapande. Genom filmer och bilder berättar vi historier och inspirerar och sprider kunskap om vackra landskap, fascinerande fåglar, spännande insekter och intressanta växter. Skogsbruket utsätter naturen för ett oerhört hårt tryck, säger Annette Seldén, styrelseledamot i Naturfotograferna i ett pressmeddelande. 

Läs också: Tuffare krav på nyckelbiotoper i norr

– Som det är nu tar vi bort skogen för alltid och ersätter den med plantage. Dagens skogsbruk är en total vandalisering av vårt skogliga naturarv, säger Staffan Widstrand, medlem i Naturfotograferna och VD Wild Wonders International.

Här är listan över de krav som Fotograferna ställer: 

1. Att formellt skydda 20 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige i enlighet med ledande naturvårdsforskning.

2. Alla avverkningsplaner i skogar med höga naturvärden måste omedelbart dras tillbaka.

3. Undanta alla skogar med höga naturvärden (värdekärnor inklusive registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper) från skogsbruk och skydda dem permanent.

4. Skogar i värdetrakter och kontinuitetsskogar samt skogar med okända naturvärden måste besökas i fält och inventeras innan planerade skogsåtgärder genomförs och om höga naturvärden upptäcks ska dessa områden undantas från skogsbruk. 

Forrige artikel Skolinspektionen stänger ytterligare en friskola Skolinspektionen stänger ytterligare en friskola Næste artikel Tidningar klandras för #MeToo-publiceringar
Hon tar över Arbetsförmedlingen

Hon tar över Arbetsförmedlingen

GD-BYTE. Regeringen hittade Arbetsförmedlingens nya generaldirektör inne på myndigheten. Överdirektör Maria Mindhammar tar över efter Mikael Sjöberg.