Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen

Utbildning Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Född 27 maj 1963, Överluneå

Hemsida

ARTIKLER OM Herman Sundqvist

Varför vägrar Skogsstyrelsen använda e-post?

KOMMENTAR. Skogsstyrelsen har tagit en öppenhetsstrid mot skogsägarna om att avverkningsanmälningar ska ligga tillgängliga digitalt för allmänheten. Ironiskt nog har samma myndighet en policy om att den som begär ut en allmän handling endast kan få den i pappersform.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang