Debatt

Replik: Rena spekulationer som saknar grund

I en debattartikel av Nils Hydén påstås det att vi inte säger som det är i skrivelsen. Bland annat att vi ser miljöbalken som ett problem och att vi mörkar sanningen. Detta och flera andra påståenden i debattartikeln är rena spekulationer som helt saknar grund, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen<br><br>
Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen

Foto: pressbild Skogsstyrelsen
Herman Sundqvist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 20 december förra året skickade Skogsstyrelsen in en skrivelse till regeringen. I skrivelsen beskriver vi hur myndigheten på grund att den stora mängd pågående avverkningsärenden kopplat till artskydd tvingas att prioritera bort andra uppdrag. Vi beskriver att vi är i en situation som genom den rådande rättsutvecklingen blir alltmer utmanande och ohanterlig.

Poängen med brevet till regeringen var att ge en bild av läget men även komma med förslag på lösningar. Genom att berätta för regeringen när något är ohållbart tar vi inte bara vårt ansvar som myndighet utan ser också till att politikerna är välinformerade nog för att fatta eventuella beslut som krävs. Något annat syfte finns inte. Målet är att få en effektiv, rättssäker och skarp tillsyn.

Det skulle ta för lång tid

I en debattartikel av Nils Hydén påstås det att vi inte säger som det är i skrivelsen. Bland annat att vi ser miljöbalken som ett problem och att vi mörkar sanningen. Detta och flera andra påståenden i debattartikeln är rena spekulationer som helt saknar grund.

Att göra vissa regeländringar och förtydliganden är nödvändigt för att vi ska komma vidare och få kontroll på den situation som vi just nu befinner oss i.

Att lösa de oklara rättsfrågorna som uppkommit under senare år kring skogsvårdslagens och miljöbalkens parallella tillämpning samt ersättningsfrågor kopplat till Skogsstyrelsens beslut kan inte lösas genom rättspraxis. Det skulle helt enkelt ta alldeles för lång tid och fortsatt försätta myndigheten, enskilda och andra externa aktörer i rättsosäkra situationer i alltför stor omfattning.

Att Mark- och miljööverdomstolen skickar tillbaka ärenden är i linje med de arbetssätt som vi nu jobbar med att införa, alltså att markägaren behöver ta ett större ansvar för att ta med artskyddet tidigt i planeringen.

Miljöbalken möjliggör en ökad systemtillsyn

Den stora ökningen av ärenden som hanteras med stöd av miljöbalken möjliggör och motiverar en ökad systemtillsyn, alltså att Skogsstyrelsen granskar verksamhetsutövarnas egenkontroll. Det är ett mer effektivt sätt att använda skattemedel och rimmar bättre med skogspolitikens intentioner. Det innebär dock inte att vi ska sluta med objektstillsyn. Tvärtom kommer den att vara fortsatt viktig för att skapa en helhet i myndighetens tillsynsarbete. 

Att utveckla systemtillsynen är ett av flera förslag på lösning som vi nämner i skrivelsen till regeringen. Att göra vissa regeländringar och förtydliganden är nödvändigt för att vi ska komma vidare och få kontroll på den situation som vi just nu befinner oss i.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00