Myndighetsmålet att halvera utsläppen från resorna tas vidare

Naturvårdsverket får i uppdrag att ro i hamn ett mer konkret arbetssätt för hur myndigheter ska gå före och minska utsläppen från tjänsteresorna. Samtidigt uppmanas 94 myndigheter redan i dag till fler digitala möten, trots att samordnande myndigheten inte fått medel för ändamålet.

Redan 2010 lobbades det för färre tjänsteresor. Miljöpartiets språkrör la då fram åtta förslag för hur 
statliga myndigheter kan minska sina tjänsteresor med hjälp av videomöten. <br>
Redan 2010 lobbades det för färre tjänsteresor. Miljöpartiets språkrör la då fram åtta förslag för hur statliga myndigheter kan minska sina tjänsteresor med hjälp av videomöten.
Foto: Bertil Ericson / SCANPIX /TT
Jacob Hederos

Regeringen har tagit vidare ett antal av de styrmedelsförslag som tagits fram i Miljömålsrådets senaste rapport. I ett regeringsuppdrag får Naturvårdsverket nu ansvaret att dels ta fram ett koncept för intern klimatväxling, dels ta fram förslag till regeringen om hur de formella kraven på myndigheterna att minska utsläpp från resor och transporter kan skärpas och styras.

Men de ska också se till att tillsammans med Upphandlingsmyndigheten lämna förslag på hur upphandlingar av både tjänsteresor, och tjänster relaterade till tjänsteresor, ska kunna kravställas mer utifrån miljöaspekter.

I det senare fallet finns det exempelvis redan i dag identifierade hinder att inte myndigheter kunnat upphandla med krav biojetbränsle när de upphandlat flygresor, medan det i de två tidigare uppdragen redan i dag finns ramar att hämta inspiration ifrån.

Bland annat har flera regioner och kommuner redan egna system för klimatväxling, där utsläppstyngre resor betalar in en extra premie till en pott som sedan går till att subventionera mer klimatsmarta resealternativ.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00