"MP:s miljöpolitik är häpnadsväckande"

REPLIK. Mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preemraff är glasklart, ändå har Miljöpartiet fått igenom en regeringsprövning som ett försök att runda miljöbalken. Det är sorgligt att de inte litar på Sveriges industrier, skriver moderaterna Sofia Westergren, Ann-Sofie Alm och Ulf Hanstål.

Sofia Westergren (M)
Riksdagsledamot, Västra Götalands län
Ann-Sofie Alm (M)
Riksdagsledamot, Västra Götalands län
Ulf Hanstål (M)
Gruppledare, Moderaterna i Lysekil


Miljöpartiets miljöpolitik är häpnadsväckande. De sätter populistiska åtgärder utan klimateffekt framför åtgärder som – tillsammans med alla Sveriges drivna och framtidsfokuserade företagare – kommer att sätta Sverige på kartan som världens första klimatneutrala välfärdsland. Regeringens prövning av det miljötillstånd som Preem har ansökt om vid raffinaderiet i Lysekil är det senaste exemplet i raden på skiljelinjen mellan regeringens och vår klimatpolitik.

Sverige har några av världens mest klimatanpassade industrier. Preems raffinaderier är två av dessa. Det är sorgligt att Miljöpartiet inte litar på och visar tilltro till Sveriges industrier. Att Miljöpartiet inte stå upp för svenska industrier i sitt klimatarbete är inget annat än en förolämpning mot de medarbetare som varje dag jobbar för en utveckling av företagen i hållbar riktning.

Preem är avgörande

Preem är Sveriges största drivmedelsproducent och står för 80 procent av produktionen i landet. Preems raffinaderier är av den anledningen avgörande för att säkra den svenska försörjningen av drivmedel. Utan Preem skulle vi behöva öka importen av drivmedel kraftigt, sannolikt från länder och företag med avsevärt lägre ambitioner och miljökrav. Preem har dessutom en avgörande roll för utvecklingen av nya hållbara drivmedel som kommer från restprodukter från skog och lantbruk i Sverige. Om det inte var för Preem skulle utsläppen öka på kort sikt och därmed förhindra en omställning mot nollutsläpp på längre sikt.

Regeringen måste följa lagen

Den pågående pandemin har slagit hårt mot det svenska samhället och vi ser att arbetslöshet och otrygghet ökar. Om regeringen stoppar Preems utvecklingsplaner i Lysekil, bidrar beslutet till att ytterligare skapa osäkerhet i svensk industri.

Vi förväntar oss att regeringen följer lagen och står upp för svenska jobb. Svensk industri behöver fortsatt växa genom att ges rätt förutsättningar som kan bidra till att klimatmålen nås på såväl kort som lång sikt.

Upp till bevis

Trots att Mark- och miljööverdomstolens yttrande är glasklart har Miljöpartiet lyckats få igenom en regeringsprövning som ett försök att runda miljöbalken. I grund och botten finns det inget som gör det möjligt i svensk lag att stoppa Preems planer. Däremot är beslutet att låta regeringen pröva frågan kontroversiellt. Inte heller är det säkert att denna hanteringsordning ligger i linje med svensk lag. Nu är det upp till bevis – Stefan Löfven (S) är KU-anmäld för att stå till svars för regeringens agerande.

Genom att säga ja till utbyggnad av Preemraff i Lysekil vill vi ge svenska industrier förutsättningar att utveckla sin verksamhet på ett sätt som värnar jobb, trygghet och klimat. Vi vill ställa om Sverige hållbart. Vad vill regeringen med Miljöpartiet i spetsen?

 

Debattartikeln är uppdaterad 2/9 15.00: 
Den tidigare versionen innehöll en felskrivning: "Nu är det upp till bevis – Stefan Löfven (S) är kallad till konstitutionsutskottet för att stå till svars för regeringens agerande." Men det korrekta är att Stefan Löfven är KU-anmäld.

Forrige artikel Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona Næste artikel Debatt: Svårt att se hur ämnesbetyg ska lösa problemen Debatt: Svårt att se hur ämnesbetyg ska lösa problemen
Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

FRANKRIKE. Mordet på en fransk lärare har väckt avsky över hela Europa. Men som så ofta väcks även argumentation med en odör av "victim blaming". Särskilt tråkigt är detta när det kommer ifrån publicister, som man helst hade sett andra reflexer hos.