Debatt

Lokala MP-toppar: Historiskt svek om regeringen inte stoppar Preemraff

DEBATT. Trots Mark- och miljööverdomstolens yttrande både kan och bör regeringen stoppa Preemraff. Att tillåta en miljardinvestering i fossil industri vore ett historiskt svek. Vi förväntar oss ett nej till kraftigt ökade koldioxidutsläpp, skriver 19 miljöpartister.

 Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.
 Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.Foto: Thomas Johansson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Preems planer på att expandera sitt oljeraffinaderi i Lysekil ställer mycket på sin spets. Regeringen har nu en historisk chans att säkerställa att Sverige åtminstone försöker leva upp till Parisavtalet, men också att sätta ribban för svensk och europeisk klimatlagstiftning. Vi förväntar oss att regeringen tar den chansen.

Mer bensin och diesel

Preem har i sin egen marknadsföring – som kritiserats av både Konsumentverket och Reklamombudsmannen – beskrivit expansionen av oljeraffinaderiet i Lysekil som nödvändig för den gröna omställningen. De har bland annat talat om “återvinning” av olja.

Preems oljeraffinaderi är inte nödvändigt för en grön omställning. Deras planer handlar snarast om att den tjockolja, en restprodukt av bensin och diesel, som tidigare sålts till fartyg nu blir svårsåld på grund av nya krav på svavelhalter i fartygsbränsle. Med hjälp av expansionen ska det i stället göras mer bensin och diesel av tjockoljan. Men att göra mer bensin och diesel av samma olja kan omöjligen vara “grönt”.

Regeringen kan neka tillstånd

Så kom Mark- och miljööverdomstolens yttrande i juni, där Preems expansion bedömdes vara tillåtlig. Flera lutar sig mot det och hävdar att svensk och europeisk lag förhindrar regeringen att avslå Preems ansökan. Men det finns ett starkt lagligt stöd för regeringen att göra en annan bedömning. Att lagen ger regeringen möjlighet att ta över tillåtlighetsprövningen beror just på att lagstiftaren velat möjliggöra en politisk styrning i frågor där verksamheter riskerar att skada människors hälsa eller medföra stor påverkan på miljön.

Regeringen har möjlighet att, med hänvisning till både svensk och europeisk lagstiftning, avslå Preems ansökan om tillåtlighet för utökad verksamhet vid oljeraffinaderiet i Lysekil.

Enligt svensk miljölagstiftning får en verksamhet inte tillåtas om ”den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt”. Europeisk lagstiftning förhindrar visserligen medlemsstaterna att sätta gränser för koldioxidutsläpp från verksamheter som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter, men det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar staterna från att helt neka tillstånd av klimatskäl.

Livlig europeisk debatt

Om regeringen säger nej till Preemraff kan Preem överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen skulle då förmodligen begära att EU-domstolen först svarar på frågan om en medlemsstat kan neka tillstånd av klimatskäl. Även om svaret från EU-domstolen mot förmodan skulle bli ett nej, skulle det med all sannolikhet leda till en livlig europeisk debatt om hur utsläppshandelssystemet kan förbättras.

"Historiskt svek att tillåta"

Vi står inför en global kris och det är bråttom. Alla länder, naturligtvis även Sverige, behöver drastiskt minska sina utsläpp för att undvika en klimat- och samhällskollaps. Att i det läget tillåta ytterligare massiva investeringar i fossila bränslen rimmar väldigt dåligt med regeringens löfte om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Regeringen har möjlighet att, med hänvisning till både svensk och europeisk lagstiftning, avslå Preems ansökan om tillåtlighet för utökad verksamhet vid oljeraffinaderiet i Lysekil.

Regeringen har också en skyldighet att göra det. Det vore ett historiskt svek att tillåta miljardinvesteringar i oljeraffinaderier år 2020.


David Ling
Språkrör, Grön Ungdom
Eva Bovin
Språkrör, Gröna Seniorer
Per Gahrton
Språkrör, Gröna Seniorer
Mats Abrahamsson
Ordförande, Miljöpartiet i Värmdö
Joann Ling
Ordförande, Miljöpartiet i Gävleborg
Karin Jansson
Regionråd, Miljöpartiet i Gävleborg
Maria Hagström
Ordförande, Miljöpartiet i Sandviken
Elin Söderberg
Ordförande, Miljöpartiet i Västerbotten
Andrea Byding
Ordförande, Miljöpartiet i Uppsala län
Andréa Bromhed
Gruppledare, Miljöpartiet i Hudiksvall
Axel Hallberg
Gruppledare, Miljöpartiet i Lund
Lena Svahn
Kommunalråd, Miljöpartiet i Ljusdal
Therese Metz
Kommunalråd, Miljöpartiet i Gävle
Sara Ridderstedt
Gruppledare, Miljöpartiet i Upplands-Bro
Klaus Durhagen
Ordförande, Miljöpartiet i Upplands-Bro
Anna Thunell
Kommunalråd, Miljöpartiet i Västerås
Markus Lindgren
Kommunalråd, Miljöpartiet i Västerås
Linda Eskilsson
Kommunalråd, Miljöpartiet i Uppsala
Rickard Malmström
Kommunalråd, Miljöpartiet i Uppsala

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00