Debatt

MP: S måste se sig själva i spegeln

Sverige står ofta upp för urfolks rättigheter i andra länder. Nu sviker Socialdemokraterna återigen samerna med gruvplaner som inte bara riskerar att orsaka allvarliga miljöproblem, utan även skär av den samiska kulturens pulsåder, skriver Miljöpartiet.

Naturskyddsföreningen och Jåhkågasska sameby har överklagat regeringens gruvplaner. Och det av goda skäl, anser Alice Bah Kuhnke (MP), Europaparlamentariker och tidigare kulturminister, med flera.
Naturskyddsföreningen och Jåhkågasska sameby har överklagat regeringens gruvplaner. Och det av goda skäl, anser Alice Bah Kuhnke (MP), Europaparlamentariker och tidigare kulturminister, med flera.Foto: Paul Wennerholm/TT, Henrik Montgomery/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Undertecknare

Alice Bah Kuhnke (MP), Europaparlamentariker

Camilla Hansén (MP), riksdagsledamot, samepolitisk talesperson

Amanda Palmstierna (MP), riksdagsledamot, mineralpolitisk talesperson

Henrik Blind (MP), oppositionsråd i Jokkmokk, riksdagskandidat

Ulrika Westerlund (MP), riksdagskandidat, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté

Felicia Olsson, språkrör för Gröna Studenter

I mars beviljade regeringen brittiska Beowulf Minings ansökan om att öppna en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. Regeringen valde återigen ett företags kortsiktiga vinstintressen framför samers rättigheter, naturen och miljön. Detta trots att kritiken från samiska företrädare, miljörörelsen, människorättsorganisationer och FN har varit massiv.

Goda skäl att överklaga

På grund av näringsministerns ogenomtänkta uttalanden om att ”Socialdemokraterna älskar gruvor” och att ”opartiskhet är en dröm” har det väckts allvarliga tvivel om hur frågan har hanterats. Så sent som i juni fick agerandet kritik av ett enigt konstitutionsutskott.

I april anmälde Miljöpartiet på nytt näringsministern och regeringen till KU på grund av nya uppgifter om misstänkt jäv, mutor och partiskhet. Nu har både Naturskyddsföreningen och Jåhkågasska sameby överklagat regeringens beslut. Och det av goda skäl.

Vuxna och äldre samer ser hur förtrycket fortsätter. Samiska barn och unga ser hur markerna de skulle vårda förstörs.

Delar byn i två

Samernas rättigheter skyddas av Sveriges grundlag och internationella konventioner. Sverige har till exempel en skyldighet att tillgodose samernas rätt att behålla och utveckla sin kultur. Den nya gruvan kommer skära Jåhkågasska sameby i två delar, vilket innebär att renarna inte kommer att kunna ströva eller flyttas mellan samebyns olika betesområden.

Även angränsande samebyar påverkas. Sirges sameby får tunga malmtransporter som går genom deras redan trängda året runt-marker. Möjligheterna att fortsätta bedriva renskötsel och vidhålla samisk kultur förstörs.

Hotar fiske och dricksvatten

Gruvor orsakar ofta allvarliga miljöproblem, såsom stora avfallsmängder som innehåller tungmetaller. I Gállok finns flera sjöar och vattendrag. Fisk i sjön Ráddnávrre och i nedströms liggande sjöar riskerar att att bli otjänlig för matfiske. Även dricksvattnet riskerar att påverkas allvarligt.

Den planerade gruvans livslängd beräknas till cirka 14 år. Gruvan erbjuder inga långsiktiga lösningar för arbetstillfällen. I stället för att att låsa in glesbygder i ett beroende av utomstående bolags exploatering måste invånare ges förutsättningar att själva forma lokalsamhället, utveckla besöksnäringen och det lokala företagandet.

Ovärdigt en demokrati

När dammet har lagt sig handlar frågan om människor.

Gruvan skär av en pulsåder för den samiska kulturen. Vuxna och äldre samer ser hur förtrycket fortsätter. Samiska barn och unga ser hur markerna de skulle vårda förstörs och hur deras framtid försvinner.

Det är ovärdigt ett demokratiskt land som så ofta står upp för urfolks och minoriteters rättigheter i andra länder. Socialdemokraterna måste se sig själva i spegeln och tänka om.

Seminarium i Almedalen

Tisdagen 5 juli håller Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté ett seminarium i Almedalen. 

Gállok - vad händer nu?, Langska huset, kl. 17.00-19.00.

Nämnda personer

Alice Bah Kuhnke

Europaparlamentariker (MP), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i statsvetenskap (Stockholms uni., 2003)

Camilla Hansén

Riksdagsledamot (MP), utbildningspolitisk talesperson
Lärarexamen (Örebro uni., 2004), fil. mag i psykologi (Örebro uni., 2004)

Amanda Palmstierna

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Landskapsarkitekt och statsvetare

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00