Debatt

Littorin: Biskoparna lånar ut Svenska kyrkans auktoritet till ena sidan i en känslig fråga

Innan biskoparna lånat sin och Svenska kyrkans auktoritet till den ena sidan i en känslig och konfliktfylld fråga hade jag, både som ordförande för Beowulf Mining och som enskild medlem i Svenska kyrkan, önskat att de samtalat med oss. Det skriver Sven Otto Littorin, styrelseordförande i Beowulf Mining plc, i en replik.

”Det som förvånar mig är i mitt tycke tvärsäkra uttalanden i sak i en politiskt känslig fråga som väntas avgöras inom några veckor – utan att ens ha samtalat med bolaget och fått vår syn på ärendet och fakta i sak.”
”Det som förvånar mig är i mitt tycke tvärsäkra uttalanden i sak i en politiskt känslig fråga som väntas avgöras inom några veckor – utan att ens ha samtalat med bolaget och fått vår syn på ärendet och fakta i sak.”Foto: Carl-Johan Utsi/TT
Sven Otto Littorin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det var inte utan förvåning som jag noterade ärkebiskopens och biskopen i Luleås ställningstagande i ett öppet brev till regeringen, med anledning av det kommande beslutsärendet om koncession för en järnmalmsgruva i Kallak.

Läs också

Det som förvånar mig är i mitt tycke tvärsäkra uttalanden i sak i en politiskt känslig fråga som väntas avgöras inom några veckor – utan att ens ha samtalat med bolaget och fått vår syn på ärendet och fakta i sak.

Flera påståenden saknar grund

Biskoparna skriver att ”gruvetableringen i Gállok är i konflikt med hållbarhetens alla fyra dimensioner.” Det är ett skarpt uttalande som saknar grund och jag hade gärna redogjort varför.

Biskoparna har dessutom fel i flera direkta påståenden: Ett sådant är att gruvans livslängd bara är 14 år. Som vi har redogjort för vid flertalet tillfällen (alla tillgängliga på Beowulf Minings hemsida) är det i stället sannolikt att gruvan kommer att ha en livslängd på ytterligare flera decennier.

Ett annat handlar om förhållandena till samebyarna. Mig veterligen finns inga exempel på att gruvor inte har kunnat samexistera med samebyarnas verksamhet. Det handlar förstås om att göra alla sådana anpassningar som går att göra av vår verksamhet, givet att malmen ligger där den gör.

Dessutom ligger, som biskoparna borde känt till, Kallak cirka 3,5 mil utanför världsarvet Laponia, och motsvarar 0,15 procent av Laponias yta.

En hållbar gruvverksamhet

Beowulf Mining är ett ungt bolag. Vi sitter inte fast i gammal teknologi eller gammal infrastruktur. Tvärtom kommer vi, om koncessionen beviljas, göra allt vi kan för att skapa en hållbar gruvverksamhet i världsklass, både för att se till att det finns järn för den gröna järn- och stålproduktion som nu planeras i Norrland, och för att skapa förutsättningar för hundratals nya och uthålliga jobb i Jokkmokk – en kommun hårt drabbad av utflyttning och ekonomiska motgångar.

Önskar en lägre konfliktnivå

Jag hade önskat en lägre konfliktnivå och ett mer konstruktivt samtal än det som nu verkar bli fallet.

Innan biskoparna lånat sin och Svenska kyrkans auktoritet till den ena sidan i en känslig och konfliktfylld fråga hade jag, både som ordförande för Beowulf Mining och som enskild medlem i Svenska kyrkan, önskat att de samtalat med oss för att också få vår bild över frågan och framtiden. Men det är aldrig för sent. Jag har därför bett ärkebiskopen om ett möte så snabbt som möjligt och hoppas att det mötet ska komma till stånd inom kort.

Jag hade önskat en lägre konfliktnivå och ett mer konstruktivt samtal än det som nu verkar bli fallet. Men som sagt, det är aldrig för sent. Vi är redo att ses närhelst ärkebiskopen kan.

Läs tidigare inlägg i debatten

Öppet brev till regeringen: Vem betalar priset för en ny gruva i Gállok?

Vi har tagit del av den debatt som regeringens aviserade beslut rörande koncession för en eventuell gruva i Gállok, Jokkmokk, väcker. Människors oro och förtvivlan över konsekvenserna av en framtida gruva måste tas på allvar. Huvudfrågan är: Vem ska betala priset för det regeringen kallar för den gröna omställningen? Det frågar ärkebiskop Antje Jackelén och Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, i ett öppet brev till statsministern, näringsministern, kulturministern och miljöministern.

Nämnda personer

Antje Jackelén

Senior rådgivare vid centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Doktorsexamen i teologi (Lunds uni., 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00