Debatt

Maude Barlow: Syna bluffen – rösta nej till CETA

DEBATT. Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, är en ulv i fårakläder som hotar EU:s miljölagar och djurskydd. Det skriver Maude Barlow, ordförande för Council of Canadians, Kanadas största organisation för miljö och social rättvisa. Hon varnar för att CETA kan bli en bakdörr för stämningar från amerikanska företag.

Foto: Foto: Michelle Valberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Maude Barlow
ordförande för Council of Canadians

De senaste veckorna har det spekulerats i att EU:s handelsavtal med USA är dött. Både den franska handelsministern Matthias Fekl och den tyska finansministern Sigmar Gabriel har gjort det tydligt att Europas ledare är på väg att överge detta skadliga avtal. Allmänheten har visat ett starkt motstånd mot TTIP, som avtalet kallas, och efter kallduschen med Brexit har smarta politiker insett att de behöver reagera: Vi lyssnar på folket!

Bortglömt handelsavtal

Men det finns ett stort problem. Samma politiker stödjer ett annat avtal som är mycket mindre känt, nämligen det nya handels- och investeringsavtal mellan EU och Kanada som går under namnet CETA. Det har knappt rapporterats om CETA i Sverige, men det är ett högaktuellt ämne; förhandlingarna om CETA är färdiga och avtalet är redo att godkännas av regeringar och parlament i Europa och Kanada under hösten.

I mina möten med europaparlamentariker förra året hörde jag många upprepa att ett avtal med USA skulle vara dåligt för Europa, men att ett avtal med det trevliga Kanada – som delar så många europeiska värden – skulle vara ett enande projekt för ett EU som har genomgått så många kriser. Den kanadensiska regeringen gör reklam för CETA som något annorlunda och bättre än TTIP. Men detta är helt falskt.

Syna bluffen

Den kanadensiska regeringen gör reklam för CETA som något annorlunda och bättre än TTIP. Men detta är helt falskt.

Maude Barlow , ordförande för Council of Canadians

Som representant för det kanadensiska civilsamhället besöker jag just nu Europa. Jag uppmanar europeiska beslutsfattare att syna bluffen och rösta nej till CETA. Och jag uppmanar svenskar att ansluta sig till den europeiska vågen av manifestationer mot CETA och gå med i de demonstrationer som hålls i Malmö, Göteborg och Stockholm på lördag den 17 september.

CETA är ett hot mot EU:s högre standarder för livsmedelssäkerhet, miljölagar, djurskydd och kemikalieanvändning. Många av våra djur i Kanada föds upp i fruktansvärda djurfabriker med kemikalier som inte är tillåtna i Europa. I Kanada finns också världens mest aggressiva gruvindustri, som enligt branschstudier bryter mot både mänskliga rättigheter och miljöskydd.

CETA avskräcker från miljölagstiftning

Om CETA godkänns kommer de här problemen att flytta från Kanada till Europa. Flytten kommer att ske genom en obligatorisk harmonisering av regelverk och genom speciella företagsdomstolar. Själva grundtanken med ett avtal som CETA är att avskräcka lagstiftare från att anta lagar för att skydda miljö, hälsa och arbetares rättigheter, eftersom sådana lagar betraktas som handelshinder. Vi kanadensare vet: vårt land sänkte många av sina tidigare höga standarder genom den regelharmonisering som skett efter att vi skrev på handelsavtalet NAFTA med USA och Mexiko.

Bakdörr för amerikanska företag

CETA är också en bakdörr för alla amerikanska företag som hade kunnat använda TTIP för att utmana EU:s lagar för miljö- och hälsoskydd. Det finns nästan 42 000 amerikanska företag med verksamhet i Kanada, som genom kanadensiska dotterbolag kan använda CETA för att vattna ur lagstiftning med hjälp av verktyg som finns i både TTIP och CETA.

Precis som TTIP-utkastet innehåller det färdiga CETA-avtalet ett krav på att harmonisera standarder mellan Nordamerika och Europa på så vitt skilda områden som finansiella tjänster, oljeledningar, arbetsrätt, kemikalier och mat. Precis som TTIP innehåller CETA en typ av domstol som ger företag rätt att stämma stater om nya lagar hotar investerarens vinst. Amerikanska företag kommer att kunna använda dessa delar av CETA precis som de vill använda TTIP.

Miljarder i böter

Kanadensare kan berätta för européer hur det är att befinna sig på fel sida av sådana här tvister. Sedan det nordamerikanska handelsavtalet trädde i kraft har Kanada stämts 39 gånger av amerikanska företag och betalat ut över 1,3 miljarder kronor i böter. Kanada står inför stämningsansökningar motsvarande 16,7 miljarder kronor, varav två tredjedelar gäller miljölagar. Det handlar om förbud mot ogräsmedel, frackning och export av PCB. Samma företag kommer att använda CETA för att göra samma sak i Europa.

Det finns något grundläggande fel med den rådande internationella ekonomiska ordningen som manifesteras i företagsvänliga avtal som TTIP och CETA. Alltför få vinner några fördelar; alltför mycket skada åsamkas naturen. Vår tid manar till mod och visioner för ett mer rättvist system för att odla mat, producera energi och handla över nationsgränser. De beslut vi fattar nu kommer vi att leva med under lång tid framöver.

 

Texten är översatt av Greenpeace Sverige

Dokumentation

Om författaren

Maude Barlow är en kanadensisk författare och handelsexpert som är ordförande för Council of Canadians, Kanadas största organisation för miljö och social rättvisa. Hon tog emot Right Livelihood Award (”alternativa Nobelpriset”) i Stockholm 2005 för sitt arbete med rättvis handel och rätten till vatten.

Om CETA

CETA är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada. Avtalet har förhandlats fram under sju år och den färdiga texten håller just nu på att översättas till alla officiella EU-språk. Texten kommer därefter att presenteras för Europeiska rådet och EU-parlamentet som fattar det slutgiltiga beslutet om avtalet.

Debatt på Altinget

Vill du delta i debatten? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson på debatt@altinget.seE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00