"Moderaterna har inte förstått hur miljölagstiftningen fungerar"

SLUTREPLIK. Sverige kan inte nå klimatmålen om Preemraff byggs ut. Moderaterna vill ta steg bakåt i stället för att skapa långsiktiga jobb och fortsätta minska utsläppen. Det skriver David Ling, Grön ungdom och Mats Abrahamsson (MP).

David Ling
Språkrör, Grön Ungdom
Mats Abrahamsson (MP)
Ordförande, Miljöpartiet i Värmdö


Det kanske är bra att Moderaterna visar väljarna var de egentligen står i klimatfrågan, men när det gäller regeringens tillåtlighetsprövning av Preemraff är det tydligt att de inte har förstått hur miljölagstiftningen fungerar.

Att lagen uppdrar åt regeringen att tillåtlighetspröva verksamheter som har stor påverkan på miljön beror just på att man ansett att ingen annan än regeringen kan göra en allsidig prövning med en sammanvägning av olika samhälleliga intressen. Framför allt har det ansetts viktigt att sådana beslut tas av en aktör som det går att utkräva politiskt ansvar av.

Motverkar klimatmålen

Den föreslagna utbyggnaden av Preemraff skulle orsaka ökade utsläpp av koldioxid med en miljon ton per år och därmed göra Preemraff till Sveriges absolut största enskilda utsläppskälla. Ett tillstånd skulle hindra Sverige från att nå sina klimatmål och att uppfylla sin del av Parisavtalet.

Tillfälliga arbetstillfällen

Visst är det viktigt att skapa arbetstillfällen, men framtidens arbetstillfällen finns inte i fossilindustrin. Riktiga och långsiktigt trygga jobb finns inom den del av industrin som med innovation och utveckling satsar på framtiden.

Moderaterna kanske har missat det men det pågår just nu en snabb teknisk utveckling, inte minst inom fordonsindustrin. Det handlar naturligtvis om förnybara drivmedel men också om digitalisering och automatisering av fordonsflottan. Det finns redan svenska företag som är världsledande inom dessa områden.

Satsa framåt

Att Moderaterna blickar bakåt och sätter fossila intressen före klimat och miljö förvånar oss inte. Miljöpartiet tittar framåt och fortsätter verka för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Där har jättelika investeringar i klimatskadliga oljeraffinaderier ingen plats.

Forrige artikel Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning Næste artikel Kemi-gd: Giftfritt från början – förutsättning för cirkulär ekonomi Kemi-gd: Giftfritt från början – förutsättning för cirkulär ekonomi