Debatt

M: Gör det lättare för utländska doktorander att stanna i Sverige

Svenska företag måste få bättre möjligheter att kunna knyta till sig expertkompetens från andra länder. En prioriterad fråga för en moderatledd regering kommer därför bli att korta handläggningstider för arbetstillstånd, bland annat för doktorander. Det skriver Maria Malmer Stenergard (M) och Lars Hjälmered (M).

”Många doktorander har goda förutsättningar att bidra till svensk arbetsmarknad och de behövs”.
”Många doktorander har goda förutsättningar att bidra till svensk arbetsmarknad och de behövs”.Foto: Anders Wiklund/TT
Maria Malmer Stenergard
Lars Hjälmered
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige behöver öka attraktionskraften för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Nya siffror visar att det i snitt tar Migrationsverket mer än ett halvår att handlägga en ansökan om permanent uppehållstillstånd för en doktorand.

När Moderaterna bildar regering efter valet tänker vi korta handläggningstiderna till max 30 dagar – för att knyta spetskompetens till Sverige.

För lång handläggningstid

För att Sverige ska kunna konkurrera med hög kunskapsnivå och innovation behövs spetskompetens. Exempelvis bedömer företag med forskningsverksamhet att tillgång till kompetens är den allra viktigaste faktorn när de avgör var de ska lokalisera sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. En viktig pusselbit är att få utländska doktorander som studerat vid svenska högskolor och universitet att stanna efter studierna.

Tyvärr är Migrationsverkets handläggningstid för permanent uppehållstillstånd för doktorander allt för lång. Enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst som Moderaterna har beställt, har den genomsnittliga handläggningstiden varit 194 dagar hittills under 2022. Det kan bland annat få negativa konsekvenser för sökandens möjlighet att uppfylla försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd. Detta eftersom en anställning som var tillräckligt lång vid ansökningstillfället kan ha blivit för kort vid beslutstillfället, till följd av handläggningstiden.

Sveriges konkurrenskraft försvagas

Många doktorander har goda förutsättningar att bidra till svensk arbetsmarknad och de behövs. Samtidigt är det rimligt att även doktorander omfattas av försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd. Ett sådant uppehållstillstånd innebär fördelar jämfört med ett tidsbegränsat tillstånd. Däremot ska inte långa handläggningstider och de negativa effekter det ger upphov till få bli ytterligare en sten som bidrar till att sänka Sveriges attraktionskraft bland utländska doktorander.

Tyvärr är Migrationsverkets handläggningstid för permanent uppehållstillstånd för doktorander allt för lång.

Det är förståeligt att de nya regler som trädde i kraft förra sommaren påverkar handläggningstiderna. Å andra sidan har handläggningstiderna inte heller tidigare bidragit till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Detta behöver omgående åtgärdas och Moderaterna vill se en 30-dagarsgaranti för handläggning av en komplett ansökan, det vill säga en ansökan som inte behöver kompletteras. Det ska gälla även förlängningsansökningar.

Jobb och tillväxt först

En moderatledd regering kommer att prioritera jobb och tillväxt. Svenska företag måste få bättre möjligheter att kunna knyta till sig expertkompetens från andra länder. En prioriterad fråga blir därför att korta handläggningstider för arbetstillstånd, inte minst vad gäller permanent uppehållstillstånd för doktorander. Det duger inte att som integrations- och migrationsminister Anders Ygeman hänvisa till kriget i Ukraina som en förklaring till de långa handläggningstiderna. Sverige kan bättre. Men då krävs en ny regering ledd av Moderaterna.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Tidigare integrations- och migrationsminister (S), före detta energi- och digitaliseringsminister, inrikesminister
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00