Kullgren försvarar begränsad strömmingsåtgärd

Kristdemokraterna har fått på sitt bord att administrera den föreslagna utflyttade trålfiskegränsen, trots att de var det enda partiet som röstade emot riksdagens tillkännagivande på området. Landsbygdsministern välkomnar dock den föreslagna åtgärden. ”Vi behöver komma fram till vad som påverkar storleken på strömmingen.”

”Är det fisket, eller är det andra livsbetingelser som gör att de inte växer till? Det vet vi inte helt än”, menar landsbygdsministern. <br><br><br>
”Är det fisket, eller är det andra livsbetingelser som gör att de inte växer till? Det vet vi inte helt än”, menar landsbygdsministern.


Foto: Jan van de Vel / EC - Audiovisual Service
Jacob Hederos

Efter riksdagens tillkännagivande som till slut backades upp av sju av åtta partier har Havs- och vattenmyndigheten inlett ett projekt där myndigheten ska studera hur bestånden påverkas av att åtgärder som motsvarar ett trålfiskestopp i utvalda områden i svenska vatten.

Men från kritiker anses åtgärden otillräcklig, då fiskarna i bestånden bland annat minskat i storlek på ett oroväckande sätt under de senaste åren, samtidigt som det kustnära fisket anses utarmas.

Men ansvariga ministern, Peter Kullgren (KD), försvarar den linje som den tidigare S-regeringen slagit in på, och som den nya regeringen nu också utvidgat till fler fiskeområden.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00