Kritiserat förslag ligger kvar i propositionen om professionsprogram

Samtidigt som branschen är nöjd över att det nationella professionsprogrammet kommer ett steg närmare förverkligande, finns det viss kritik som inte hörsammats av regeringen. Sveriges skolledare har hela tiden velat se två program i stället för ett. ”Vi kommer fortsätta driva den här frågan”, säger ordförande Matz Nilsson. 

Foto: Patrick Miller
Rebecka Prahl

Nu har regeringen lämnat över propositionen om ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer till riksdagen.  

Professionsprogrammet ska bestå av två delar. En nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt meriteringssystem.

I remissrundan kritiserades förslaget till meriteringssystem som lades fram. I propositionen presenterar man nu ingen lösning på hur meriteringssystemet ska utformas, utan överlåter uppgiften till ett professionsråd som till majoriteten ska bestå av lärare. 

Professionsrådet ska avgöra hur många meriteringssteg som ska finnas och vad som ska krävas för att få sina kompetenser och erfarenheter erkända.  

Hur systemet utformas kommer vara helt avgörande för legitimiteten hos professionsprogrammet, menar Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges lärare.  

– För oss är det väldigt viktigt att det här blir en angelägenhet för alla legitimerade lärare. Därför är det nödvändigt att också erfarenhet är meriterande. Tillsammans såklart med akademiska meriter, säger hon till Altinget.  

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledare, instämmer i vikten av utformningen.  

– Om man ska ha ett meriteringssystem för rektorer så måste det också förhålla sig till hela befattningsstrukturen inom ledarskapet i förskola och skola. Det måste regleras i lag och förordning, säger han till Altinget. 

Sveriges lärare är däremot kritiska till att regeringen inte har skapat starkare förutsättningar för att lärare ska kunna skaffa sig en forskarexamen inom ramen för professionsprogrammet, något som förbundet påpekade i den tidigare regeringens förslag. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00