Kommissionens vice ordförande: EU-standarder behövs för klimatet

DEBATT. Vårt förslag med ett klassificeringssystem och en EU-standard för gröna investeringar kan hjälpa oss nå klimatmålen. Med politiskt samförstånd kring detta kan den privata sektorn också hjälpa till, skriver EU-kommissionens vice ordförande.

Valdis Dombrovskis
EU-kommissionens vice ordförande

 

I år anslöt sig miljontals unga runt om i världen till en internationell rörelse för klimatet. De krävde handling istället för tomma ord och tågade för att rädda planeten innan det är för sent.

Klimatet var också en av huvudfrågorna i det senaste EU-valet.

Omfattande förändringar krävs

Den yngre generationen har rätt när de påtalar att vi ligger efter, trots att EU är fast beslutet att uppnå sina klimatmål. Nu har vi gått ett steg längre. Kommissionen har föreslagit ett skifte till en klimatneutral ekonomi till år 2050, med siktet inställt på EU ska bli världens första stora klimatneutrala ekonomi.

Det är lättare sagt än gjort, men man bör inte underskatta konsekvenserna eller hur stor skalan av en sådan övergång är.

Omfattande omstruktureringar och industriella förändringar kommer att krävas i samtliga EU-länders samhällen och ekonomier. Detta kommer inte att kunna göras på en natt och det kommer inte att vara gratis.

Byggnader är största boven

Att minska utsläppen kommer att kräva enorma investeringar överallt. Vi måste stödja utvecklingen av koldioxidsnål och koldioxidfri teknik som till exempel elektromobilitet samt sol- och vindenergi. Energieffektivisering av bostäder är ytterligare ett exempel.

Den enskilt största energiförbrukningen i EU står byggnader för, men omkring 35 procent av dem är över 50 år gamla och nästan 75 procent av byggnadsbeståndet har dålig energieffektivitet. Det här handlar dock om mer än bara bostäder.

Upp till 290 miljarder euro behövs

EU:s industri måste redan i dag följa bindande miljömål, som utsläppsbegränsningar för fordon, mål för andelen energi från förnybara källor liksom för energieffektivitet.

Det innebär betydande investeringar, men för att EU ska nå Parisavtalets mål och klimatneutralitet kommer ännu mer att krävas. Under de kommande två decennierna behöver vi mellan 175 och 290 miljarder euro extra i investeringar varje år.

Förlita oss på privata sektorn

För att göra detta kommer åtminstone 25 procent av EU:s utgifter i nästa sjuårsbudget, med start år 2021, att stödja åtgärder för klimatet. Det är emellertid fortfarande inte tillräckligt; vi måste också förlita oss på att den privata sektorn kan locka kapital till sådan ekonomisk aktivitet som begränsar klimatförändringarna, däribland gränsöverskridande gröna investeringar.

En tydlig efterfrågan

I EU välkomnar vi banker, kapitalförvaltare, institutionella investerare, företag och kapitalmarknader att verka för ett större och bättre nyttjande av hållbara finanser.

Detta återspeglar en tydlig efterfrågan på klimatvänliga investeringar från allmänheten. För många är det i dag oacceptabelt att investera i företag som förorenar eller som inte betalar rättvisa löner till sina anställda.

Lättare att identifiera

Men hur ser du till att ditt barns sparkonto också verkar för planetens bästa?

Först behöver vi definiera vad ”grönt” innebär. Genom att skapa ett EU-språk för hållbar finans kommer kunder och investerare lättare att kunna identifiera verksamheter som är miljömässigt hållbara.

Vårt förslag med ett klassificeringssystem för EU-taxonomi, som vi kallar det, är ett avgörande steg mot att locka fler investeringar till gröna och hållbara projekt. Vi måste säkra politiskt samförstånd mellan EU-länderna senast vid oktobers utgång.

Välgrundade val

EU har nyligen godtagit två lagar ämnade att uppmuntra människor till att investera i gröna finansiella produkter.

Genom starkare regler för redovisning av hållbarhetsfaktorer till slutinvesterare kommer det att bli lättare för människor att göra välgrundade val när de investerar i finansiella produkter.

Upprättande av en EU-standard

Två nya kategorier av klimatriktlinjer för EU-frivilliga märkningar kommer att ge bättre information om en investeringsportföljs koldioxidavtryck: En märkning för klimatomställning och en annan som möjliggör byggandet av portföljer som följer Parisavtalets temperaturmål.

Vår strategi för en hållbar finansmarknad inkluderar upprättandet av en EU-standard för gröna obligationer, en ökning av företagens transparens när det gäller klimatrelaterad rapportering och en utvidgning av användningen av EU:s miljömärkning till att omfatta finansiella produkter.

Vi måste agera snabbt. Som den unga klimataktivisten Greta Thunberg sa: ”Det finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för att vänta tills att vi växer upp och tar över rodret”

Forrige artikel MED: Socialdemokraterna har spelat ut sin roll i svensk politik MED: Socialdemokraterna har spelat ut sin roll i svensk politik Næste artikel Muf och MSU: Bloddonationens byråkrati hindrar livräddning och jämlikhet Muf och MSU: Bloddonationens byråkrati hindrar livräddning och jämlikhet