KD: Stärk det regionala flyget

DEBATT. Kommuner och regioner måste få möjlighet att upphandla regional flygtrafik. Det är dags för regeringen att ta tag i frågan, skriver fyra kristdemokrater.

De regionala flygplatserna har en stor betydelse för att kommunikationen med Stockholm och andra resmål runtom i Sverige och världen ska fungera.

Att kunna delta på ett möte i huvudstaden eller i någon annan del av landet över dagen och sedan kunna åka tillbaka, är viktigt för de företag och organisationer som har anställda och förtroendevalda som behöver närvara.

Svårt för mindre flygplatser

Staten har genom Swedavia valt att behålla och bolagisera de stora flygplatserna som främst finns i storstadsområdena. Här finns högre omsättning och därmed lönsamhet.

De mindre flygplatserna, som finns runt om i landet, har inte möjlighet till samma höga omsättning och har därför svårare att gå med vinst. Dessa flygplatser ägs främst av kommunerna med stöd av regioner.

Flygbolagen ser större lönsamhet på linjer mellan storstäder eller från så kallade nav-flygplatser som Arlanda eller Bromma. Detta innebär att utbudet av flygtrafik på rent kommersiella grunder till och från de små flygplatserna är lågt.

Aktivt stöd från kommuner

I nuläget är det endast Trafikverket som får upphandla flyglinjer, inte regioner eller kommuner. Detta innebär att en region eller kommun inte kan upphandla flygtrafik även om kraven för allmän trafikplikt i EU:s lufttrafikförordning är uppfyllda.

Däremot har kommuner och regioner som äger lokala flygplatser rätt att stödja dessa via ägartillskott. Detta är en passiv form av stöd som har dålig effekt. I stället för denna typ av stöd borde kommuner och regioner få möjlighet att upphandla regional flygtrafik, vilket innebär att stödet blir ett aktivt stöd som gynnar den regionala utbildnings- och arbetsmarknaden.

Flyglinjer upphandlas då till destinationer av stor betydelse för utvecklingen i regionen.

Ligger efter i EU 

Flyg är en form av kollektivtrafik, det är därför naturligt att den kan upphandlas regionalt, i likhet med busslinjer och spårburen trafik.

I andra delar av EU har såväl respektive stat som regioner och kommuner möjlighet att fatta beslut om att upphandla flygtrafik. Det är inte tillfredsställande att denna möjlighet saknas i Sverige, trots att vårt land är ett av de geografiskt mest utsträckta.

Utredning igång 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har på sin kongress nyligen beslutat i bred enighet att SKR ska verka för att staten skyndsamt utreder det lämpligaste sättet för att ge kommuner och/eller regioner möjlighet att upphandla flygtrafik.

I riksdagen är det emellertid ännu bara Kristdemokraterna som driver denna, för många delar av vårt land, viktiga fråga. Nu är det dags att fler partier, inklusive regeringen, kommer ut på banan.

Magnus Jacobsson (KD)
Trafikpolitisk talesperson
Bengt Germundsson (KD)
Andre vice ordförande och ledamot i Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Erik Nilsson (KD)
Kommunalråd i Karlstad
Liza-Maria Norlin (KD)
Gruppledare i Sundsvall

Forrige artikel "Dags för Löfven att infria vallöftet om Sveriges nya universitet" Næste artikel L:  Behövs förändringar i kösystemet till friskolor L: Behövs förändringar i kösystemet till friskolor