Jacke tonar ner behov av energiöverenskommelse

Svenskt Näringslivs ordförande Jacob Wallenberg vill se en bred överenskommelse på parlamentarisk nivå, men organisationens vd Jan-Olof Jacke är mer återhållsam. ”Vi har ju sett tidigare att en energiöverenskommelse kan fallera,” säger han till Altinget.

”Grunden måste hela tiden vara att ge de fossilfria energislagen så likartade villkor det bara går”, säger Svenskt Näringslivs vd, som dock inte stänger dörren för att kärnkraften kan ha större behov av det aviserade investeringsskyddet.
”Grunden måste hela tiden vara att ge de fossilfria energislagen så likartade villkor det bara går”, säger Svenskt Näringslivs vd, som dock inte stänger dörren för att kärnkraften kan ha större behov av det aviserade investeringsskyddet. Foto: Sören Andersson
Jacob Hederos

Tongångarna i den energipolitiska debatten går fortsatt högt efter valet. Kompromissviljan hos de partipolitiska företrädarna var svår att skönja på Svensk Vindenergis konferens under onsdagen.

Samtidigt är budskapet från det samlade näringslivet tydligt: Lägg ner stridsyxan och börja leverera. Under ”Vind 2022”  lyftes ett tydligt budskap fram: Det behövs minst 15 terawattimmar ytterligare i Västsverige till 2029 för att industriinvesteringarna hos bland annat Volvo och Northvolt ska gå i hamn.

En av företrädarna som tryckte på vikten av stabila och långsiktiga förutsättningar under konferensen var Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Men ser du då förutsättningar för att de kan släppa den konfliktfyllda debatten?

– Det är svårt att bedöma. Det får någonstans vara deras uppgift. Men jag tycker att det är oerhört viktigt för långsiktigheten. Det här är investeringar som ska leva över väldigt lång tid och då gynnas möjligheterna att investera av att man har tydliga förutsättningar. Annars kommer inte investeringarna att bli av, säger Jacke till Altinget och fortsätter:

– Skillnaderna är nog i grunden inte så våldsamt stora. Därför ska vi göra vad vi kan för att bidra till minskad polarisering. Man behöver inte älska något kraftslag över något annat. Det man älskar är att ha två hål i väggen där det finns billig el till ett rimligt pris.


Arbetar ni nu med partierna för att försöka sänka konfliktgraden?

– Jag tror att det viktiga vi kan göra är att vara ute i debatten och prata om att alla energislag som är fossilfria behövs, säger Jacke vars organisation, enligt medieuppgifter, för första gången stod på scenen på vindkraftsbranschens årliga konferens.