Kraftigt minskad budget för införandet av nya signalsystemet

Nya signalsystemet är ”den enskilt största och viktigaste satsningen” på järnvägssidan enligt Trafikverket. Men regeringen väljer att mer än halvera budgeten jämfört med vad myndigheten har begärt.

Ytterligare försening, eller snabbare bud efter att varje krona har vänts på? <br>
Ytterligare försening, eller snabbare bud efter att varje krona har vänts på?
Foto: MTRX
Jacob Hederos

För den som är ute och reser är utropet om att signalfel orsakar stopp i tågtrafiken inte en ovanlig erfarenhet. Och för dem som är i branschen är det inte ovanligt att höra om hur svårt det har varit att få det nya signalsystemet på plats.

Tongångarna kring införandet av ERTMS som en ersättning till nuvarande ATC-signalsystem har emellanåt inte varit nådiga. Och även om det nu finns en ny plan för hur införandet ska gå smidigare, så var budskapet från infrastrukturministern fortsatt hårt.

– Det har varit oacceptabla fördyrningar, sa Tomas Eneroth (S) när han lade fram planen, samtidigt som han hänvisade till prisuppgångar på över 77 procent sedan 2018.

Som ett av flera projekt i regeringens beställning som får tydliga uppmaningar om att hålla hårdare i plånboken ska därför arbetet med införandet av det nya signalsystemet ytterligare stramas åt, enligt ministern.

”Med en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt 20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan finns med i gällande plan.”

Ur förslag till Nationell plan
Det är kanske inte heller så konstigt att Trafikverket får hålla hårdare i plånboken. För med mer än en halverad budget framför sig, på totalt 15,4 miljarder relativt siffror uppåt 38 miljarder i Trafikverkets önskemål, så har myndigheten inte mycket att välja på.

Men frågan är hur mycket mer besparingar som kan göras. Från dem som redan i dag är involverade i utbyggnadsprojekt känns tongångarna igen.

– Vi arbetar redan så här, säger Thorbjörn Sagner på Trafikverket till Altinget och fortsätter:

– Alla stenar lyfts på för att se hur det kan göras effektivare. Om det sedan har koppling mot upphandlingsstrategier, eller teknisk innovation, eller något annat, man måste titta på allt.  

Samtidigt finns det också förhoppningar om att fler ska få ta del av de smulor som återstår. Tågföretagen ser det som att regeringen nu givit ett löfte om att operatörerna också ska få statliga medel till att installera ombordutrustningen som krävs.

Även tågbranschen själva ser att man kan få bära tunga kostnader för att själva anpassa sin utrustning. Här måste Trafikverket göra ett ordentligt omtag, och det är det vi väljer att ge en tydlig signal om.

Tomas Eneroth, Infrastrukturminister (S)

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.