Debatt

Dubbelt så många lastbilar mellan Danmark och Sverige utan järnvägsinvesteringar

Sverige och Danmark måste ta tillvara Fehmarn Bält-förbindelsens stora potential för gröna transporter. Allt annat vore direkt oansvarigt mot oss själva och kommande generationer. Det skriver Carl-Johan Sonesson (M), Mikaela Waltersson (M), Lars Gaardhøj (S) och Mikael Smed (S).

Sverige har som mål att vara utsläppsneutralt 2045, Danmark 2050. De målen når vi inte, om vi får en stor ökning av lastbilar på vägarna, skriver fyra politiker.
Sverige har som mål att vara utsläppsneutralt 2045, Danmark 2050. De målen når vi inte, om vi får en stor ökning av lastbilar på vägarna, skriver fyra politiker.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige och Danmark måste investera i järnvägen för att få bort flaskhalsar och kapacitetsproblem. Annars kommer Fehmarn Bält-förbindelsen innebära att antalet lastbilar ökar dramatiskt på de svenska och danska vägarna. Det visar en ny rapport som Greater Copenhagen tagit fram.

Undertecknare

Carl Johan Sonesson (M)
ordförande i Greater Copenhagen och Region Skåne
Lars Gaardhøj (S)
vice ordförande i Greater Copenhagen och regionrådsformand, Region Hovedstaden
Mikaela Waltersson (M)
vice ordförande i Greater Copenhagen och ordförande i Region Halland
Mikael Smed (S)
vice ordförande i Greater Copenhagen och formand, KKR Sjælland

2029 står den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält färdig. Från Fehmarn Bält transporteras gods på väg och järnväg genom Danmark och Sverige. Greater Copenhagen och STRING har tagit fram en rapport om hur den kommande tunneln kommer påverka godstransporterna. Förväntningarna har skruvats upp av tidigare prognoser, som visat att förbindelsen kommer leda till överflyttning av gods från väg till järnväg.

Flaskhalsar påverkar

Men vår rapport visar en annan, dystrare framtid. Redan nu råder en trend, att det är mer attraktivt att frakta gods på lastbil än järnväg. En rad omständigheter har gynnat lastbilstransporter. Men framför allt gör flaskhalsar och kapacitetsproblem i järnvägsnäten att tågtransporter uppfattas som opålitliga och oflexibla. Vår rapport visar, att Sverige och Danmark måste investera i järnvägsinfrastruktur för att lösa problemen. Annars kommer inte Fehmarn Bält-förbindelsen bryta den trenden. Tvärtom kommer lastbilstrafiken på de svenska och danska vägarna öka med upp till 120 procent.

Ta snarast beslut

Vi uppmanar de svenska och danska regeringarna att snarast ta beslut om:

  • Investeringar i Öresundsbrons landanslutningar för järnväg på svenska sidan, till exempel fler spår där det enbart är enkelspår idag, i enlighet med Trafikverkets förslag (2022).
  • Fyrspår Lund-Hässleholm, där det idag enbart är dubbelspår.
  • Fler kombiterminaler, där gods lastas om mellan lastbil och tåg, längs järnvägen mellan Rödby och Köpenhamn, till exempel i Köge eller Ringsted.
  • Stärkta kapaciteter så att det går att köra längre godståg än idag mellan Tyskland och Malmö godsbangård.

Sverige har som mål att vara utsläppsneutralt 2045, Danmark 2050. De målen når vi inte, om vi får en stor ökning av lastbilar på vägarna med allt vad det innebär av trängsel (med högre risk för olyckor), buller och högre partikelutsläpp. Tåg är säkrare, snabbare, effektivare och redan idag näst intill utsläppsfria.

Sverige och Danmark måste ta tillvara Fehmarn Bält-förbindelsens stora potential för gröna transporter. Allt annat vore direkt oansvarigt mot oss själva och kommande generationer.

Nämnda personer

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande (M) Region Skåne
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 2003)

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande (M) Halland, ledamot (M) SKR:s beredning för kultur och fritid

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00