Hon ska leda Sveriges lärare

Nu är det klart hur det nya fackförbundet Sveriges lärare ska ledas under övergångsperioden.

Foto: Lärarnas riksförbund
Rebecka Prahl

Redan under 2022 och fram till första kongressen i maj 2024 ska ordföranden för de två lärarfacken Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet dela på ledarskapet i etableringen av det nya fackförbundet Sveriges lärare.

Också ledaskapet för den samlade föreningen Facken inom utbildning, som ska utgöra en brygga mellan Sveriges lärare och Sveriges skolledare, delas upp.

 

Från och med den 1 juni 2022 fördelas ledarskapet följande:

Från den 1 augusti 2023 kommer ledarstrukturen att växla och är fram till den första ordinarie kongressen i maj 2024 följande: