Här är årets mest lästa debatter på Altinget Miljö och Energi

Skogsfrågan dominerar listan över årets mest lästa debattartiklar på Altinget Miljö och Energi.

Skogsdebatten, en av de mest högljudda debatterna.
Skogsdebatten, en av de mest högljudda debatterna. Foto: Pigoff PhotographY/Unsplash
Anton Säll

Skogen, skogen, skogen. Årets mest högljudda debatt på Altinget Miljö och Energi har dominerats av skogsfrågorna. 

Artskyddet har debatterats i månader, men debatten förflyttade sig snabbt till att handla om Skogsstyrelsens roll.

”Skogsnäringen gjorde 2021 en samlad vinst på uppemot 50 miljarder kronor. Självfallet har de råd att ta hänsyn till våra svenska fåglar”, skrev jägmästaren Peter Lindgren, som tar sig för pannan inför utspelen om att det svenska skogsbruket måste få ett frikort från alla fridlysningsregler.

”Skogsstyrelsen utsattes för mycket kritik. Det är direkt olämpligt att utse Herman Sundqvist som generaldirektör för en statlig myndighet som ska agera opartiskt”, skrev 57 företrädare för miljöorganisationer, föreningar och samebyar som menade att legitimiteten för myndigheten är hotad.

WWF, Greenpeace och Naturskyddsföreningen ville fokusera på konsumentansvaret. Din chokladkaka kan förvärra avskogningen, påpekade miljöorganisationerna i en av årets mest lästa debattartiklar.

Skogsdebatten 

Debatten mellan miljörörelsen och skogsbruket har pågått ungefär lika länge som det funnits skogsbruk i Sverige. Det måste löna sig för skogsägare att göra nytta för miljön, skrev skogens mångbruk. Nej, hela det svenska skogsbruket måste ställa om, skrev Naturskyddsföreningen. Men Skogens mångbruk sa å sin sida att man inte ens var eniga om vad definitionen av hållbart skogsbruk är, vilket gör att debatten blir svår att få konstruktiv.

Men det räckte inte där. Skogsägarna blev också arga på Skogsstyrelsen, eftersom man menade att ett orimligt ansvar lämpades över på skogsägarna. ”Oacceptabelt”, skrev skogsägarna. Anmärkningsvärt att juristerna uppmanar en myndighet att strunta i domstolsunderlag, svarade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Fel, fel, fel, menade åtta jurister.

Ungefär i samma veva fick Skogsstyrelsen i ny kritik från miljöorganisationerna. Myndigheten viker sig för skogsindustrin, ansåg miljörörelsen. Herman Sundqvist replikerade som brukligt, men precis som egentligen samtliga debatter på Altinget Miljö och Energi slutade replikskiftet i oenighet

Drivmedel

I våras blev drivmedelspriserna högre i Sverige. Gunvor G Ericson och Eva Svedling är tidigare (MP)-statssekreterare på miljödepartementet. Priserna ska ses som en möjlighet och inte ett hot, ansåg Gunvor G Ericson och Eva Svedling. Sverigedemokraterna reagerade enligt givna roller i debatten och kritiserade texten. I slutrepliken anklagade Gunvor G Ericson och Eva Svedling Sverigedemokraterna för att inte vilja göra något åt klimatförändringarna.

 

 


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget