Hallå där Linda Berglund – vilka stridsfrågor ser du inom vård och omsorg framöver?

Linda Berglund är ny redaktör för Altinget Vård och Hälsa samt Altinget Omsorg från och med nästa vecka.

Altingets nya vård- och omsorgsredaktör, Linda Berglund, tror att de nya departementen kommer påverka sektorernas&nbsp;toppskikt och maktförhållanden en hel del.&nbsp;<br>
Altingets nya vård- och omsorgsredaktör, Linda Berglund, tror att de nya departementen kommer påverka sektorernas toppskikt och maktförhållanden en hel del. 
Foto: Privat
Sanna Rayman

Hallå där, Linda Berglund! Du kommer närmast från en tjänst som politikreporter på Dagens Medicin och startar på Altinget nästintill samtidigt som en ny regering drar igång.

Vad tror du blir mandatperiodens största politiska stridsfrågor på vård- respektive omsorgsområdet?

– Huvudmannaskapsfrågan kommer att bli stor, om utredningen kommer i mål. Det som borde bli en stor fråga är kompetensförsörjningen och hur den ska lösas. Den täcker in allt från köer till vårdplatser, nära vård och utbildning. Statsbidragen till kommuner och regioner är också alltid en stridsfråga, hur mycket pengar ska staten skjuta till?

På Dagens Medicin höll du i listan som rankade vårdens makthavare, hur mycket kommer vårdens och omsorgens toppskikt påverkas av de förändrade departementen?

– Mycket. Fyra ministrar delar på socialdepartementets ansvarsområden, tidigare var omsorg och sjukvård i socialministerns portfölj. Gränsdragningarna blir intressanta att följa, inte minst eftersom omställningen till nära vård går på tvärs mot den nuvarande uppdelningen mellan sjukvård och äldreomsorg.

Vad i Tidöavtalet förvånade dig mest?

– På vårdområdet är det nog skrivningen om informationsplikten. Även om de reserverar sig med att undantag ska utredas är det förvånande att partierna verkar vara beredda att be vård- och omsorgspersonal att bryta mot patientsekretessen.

Två utredningar du ser fram emot att läsa remissvar på?

– Författningsberedskap inför framtida pandemier som kan innebära en helt ny smittskyddslag och den utlovade utredningen om statligt huvudmannaskap för sjukvården.

----

Vill du provläsa Altinget Omsorg, Altinget Vård och Hälsa eller något av våra andra nischbrev?
Gå hit och anmäl dig för gratis provläsning!

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00